DPP zahájil rekonstrukci stropní desky a modernizaci vestibulu stanice metra Florenc

Dopravní podnik hl. m. Prahy dnes zahájil rekonstrukci stropní desky, hydroizolačních vrstev a modernizaci vestibulu stanice metra Florenc. Součástí této investiční akce za 1,789 miliardy korun je také výstavba dvojice eskalátorů směrem k ÚAN Florenc. Stavba je rozdělena do tří hlavních etap, práce potrvají minimálně 52 měsíců. Realizovat je budou společnosti Metrostav DIZ a Geosan.

Stropní konstrukci nad vestibulem stanice metra Florenc tvoří 131 předepjatých nosníků, monolitická deska, která se nachází pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici, a nad nimi hydroizolační souvrství. Všechny nosníky i monolitickou desku je nutné vyměnit kvůli rozsáhlé korozi. Potvrdilo to několik diagnostických šetření, statický posudek i výsledek odborného průzkumu, který realizoval i Kloknerův ústav ČVUT v Praze. Rozsah koroze je jednak důsledkem záplav, které v roce 2002 masivně zasáhly i stanici Florenc, navíc provedená šetření ukázala, že při stavbě stropní konstrukce nebyl použit materiál o takové tloušťce, jakou požadoval projekt. Hydroizolační vrstva na některých místech navíc již neplní svoji funkci na 100 %, a do vestibulu stanice zatéká. V rámci této investiční akce DPP proto do hloubky dvou metrů kompletně vymění také hydroizolační vrstvy stropu stanice, ve kterých jsou vedeny inženýrské sítě. Rekonstrukce hydroizolace bude probíhat po etapách společně s jejich přeložkami tak, aby zůstala zachována obslužnost okolí stanice metra a autobusového nádraží.

DPP kromě toho zmodernizuje veřejné prostory podchodu a vestibulu stanice metra Florenc, ale i technické zázemí. Stanice Florenc dostane nové úspornější LED osvětlení, DPP v ní vymění rozvaděče, napájení informačního systému, řídícího systému osvětlení a sdělovacích zařízení. V neposlední řadě DPP kompletně vymění stávající hliníkové podhledy za nové, opraví průsaky, obklady stěn a dlažbu, zrepasuje prosklené stěny. Postará se také o kamennou mozaiku „Bitva o Sokolovo“ akademického malíře Oldřicha Oplta a Saura Ballardiniho. Mozaiku nechá DPP odborně zrestaurovat, včetně bronzové pamětní desky a doplnit chybějící části. Z důvodu stavebních prací bude nutné část mozaiky sejmout, po dokončení její restaurace ji odborní pracovníci opět naistalují. Třetí částí této rozsáhlé investiční akce je vybudování dvojice eskalátorů místo pevného schodiště u výstupu z vestibulu v Křižíkově ulici směrem k ÚAN Florenc.

Tři hlavní etapy prací – první dvě potrvají minimálně 25 měsíců

První etapu prací zahájí stavební společnosti nad nejjižnější částí stropní desky stanice metra Florenc, v místě dosavadního parkoviště autobusů, mezi železniční tratí, Wilsonovou ulicí a opěrnou stěnou. Stropní deska se v těchto místech nachází v převážné míře nad neveřejnými částmi stanice. V prvních týdnech budou práce spočívat v přípravě plochy staveniště, výstavbě oplocení, budování přípojek, demolici objektu kočárovny, hloubení stavební jámy, zřízení pilot v souvislosti s mobilním zastřešením. Na konci března bude následovat výstavba provizorního zastřešení a přípravné práce pro vyzvednutí prvních nosníků. Samotné uvolňování a odřezávání nosníků přijde na řadu na začátku letošního května.

Na dokončení stavby budovy Florenc Gate je navázána druhá etapa výměny stropní desky. Měla by začít letos v červnu a bude probíhat v oblasti mezi opěrnou zdí, budovou Florenc Gate, novou odbavovací halou ÚAN Florenc, křižovatkou ulic Ke Štvanici a Křižíkovou, primárně na parkovišti naproti Muzeu hl. m. Prahy, okolních plochách se zelení a chodnících, a jižní polovině vozovky Křižíkovy ulice. První a druhá etapa se následně spojí do jedné, práce na ní potrvají minimálně 25 měsíců. Na ní pak naváže třetí hlavní etapa, která bude probíhat v prostoru od křižovatky ulic Ke Štvanici a Křižíkovy dále směrem k Sokolovské ulici. Tato fáze rekonstrukce stropní desky potrvá téměř 800 dnů, tj. bezmála 27 měsíců, a v rámci ní DPP zmodernizuje samotný vestibul a vybuduje eskalátory ve výstupu k ÚAN Florenc. Při ideálním průběhu stavebních prací DPP předpokládá zahájení třetí etapy v srpnu 2024 a dokončení celé stavby na podzim roku 2026.

Během prvních dvou etap budou stavební práce na Florenci probíhat v naprosté většině za plného provozu metra, pouze s lokálními omezeními v dané části vestibulu či podchodu. Pouze při manipulaci s nosníky nebo částmi monolitické stropní konstrukce, tj. při odstraňování starých či uložení nových, bude DPP z bezpečnostních důvodů nucen na nezbytně nutnou dobu o některých víkendech přerušit provoz metra na lince C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží.

Režim provozu metra C při výluce

Provoz metra bude DPP zajišťovat v omezeném rozsahu v úsecích Letňany – Vltavská a Hlavní nádraží – Háje, přičemž v úsecích Nádraží Holešovice – Vltavská a Hlavní nádraží – I. P. Pavlova bude provoz zajišťovat jedna souprava po jedné koleji prostřednictvím tzv. pendlů.

Náhradní tramvajová doprava XC

Během nezbytných víkendových výluk po dobu rekonstrukce stropní desky nad stanicí Florenc bude DPP vypravovat náhradní tramvajovou dopravu XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží (přestup na metro B) – Bílá labuť – Těšnov – Štvanice – Vltavská (přestup na severní větev metra C) – Výstaviště, kde je nejbližší možné obratiště. V závislosti na možnostech průjezdu v oblasti Holešovic v dané době, bude linka XC z Vltavské pravděpodobně vedena přes Strossmayerovo náměstí a zastávku Veletržní palác, kde cestující budou moci přestoupit na tramvajovou linku č. 17 směr Kobylisy.

Nově vybudovaná zastávka Hlavní nádraží (v Opletalově ulici)

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek a Pavel Šejna / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: