Průmyslový polookruh čekají změny. Zásadní dopravní tepny v oblasti Hloubětína chce Praha nechat zahloubit

Hlavní město již delší dobu řeší, jakým způsobem ulehčit dopravě v oblasti Hloubětína, kudy vedou zásadní komunikace v ulicích Průmyslová a Kbelská. Jen v tomto úseku dlouhém přibližně 9 kilometrů jezdí denně až 85 tisíc vozidel. Nová studie, která byla představena veřejnosti, počítá se zahloubením části ulic, což by pomohlo celopražské dopravě. V ideálním případě by práce měly být dokončeny do roku 2028 a město by stály přibližně 6 miliard korun.

V současné době Průmyslový polookruh částečně nahrazuje chybějící dokončení Pražského okruhu (část 511), jehož dobudování má na starosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. V rámci úprav studie navrhuje zlepšení průjezdnosti křižovatek a vytvoření nových připojovacích a odpojovacích pruhů, které by zajistily větší plynulost dopravy. Části zmíněných ulic by měly být v příštích letech zahloubeny, aby řidiči nemuseli čekat v kolonách na křižovatkách, ale celou trasu projeli ideálně bez zastavení.

„Ulice Průmyslová a Kbelská, které dohromady tvoří Průmyslový polookruh, dnes reálně plní funkci chybějících okruhů. Musíme ho zkapacitnit, protože to je stavba, která ještě v tomto desetiletí výrazně pomůže plynulosti dopravy ve východní části města. Odstraní kolony a zaručí plynulost provozu. Díky úpravě křižovatek a novému tunelu Hloubětín zvýšíme kapacitu úzkého hrdla Průmyslového polookruhu až o polovinu. Zároveň na povrchu vzniknou nová stromořadí a lepší propojení pro pěší a cyklisty,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

„Při přípravě projektu jsme kladli důraz na to, aby zvolená řešení město spojovala, a ne rozdělovala. Proto je návrh založen na citlivých řešeních 21. století, a nikoli rozsáhlých mimoúrovňových křižovatkách,“ dodal náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Zdroj: MHMP

Po celé trase je mimo jiné kladen důraz na zlepšení prostupnosti území pro chodce a cyklisty a dosadbu zeleně. První práce by zde měly začít již v letošním roce, konkrétně by měly být upraveny některé světelné křižovatky a řadící pruhy. Dále bude letos zahájena výstavba dvou podchodů pro pěší pod železniční tratí podél ulice Kbelská. V následujících letech se počítá také s dílčími úpravami křižovatek v Průmyslové ulici a rekonstrukcí mostní estakády přes údolí Rokytky. Na ty by mělo navázat vybudování tunelu mezi ulicemi Poděbradská a Kolbenova a související úprava ulice Kbelská v oblasti Hloubětína.

V ideálním případě by tak práce mohly skončit v roce 2028 s celkovými náklady přibližně 6 miliard korun. Co se týče samotného zahloubení, hlavní město v tuto chvíli projednává studii se základními dotčenými orgány státní správy a dále bude následovat příprava soutěže na projektanta.

Zdroj: MHMP

Zdroj a foto: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: