Železniční most mezi Smíchovem a Výtoní dostal nové osvětlení

Pro cyklisty a chodce byl železniční most přes Vltavu mezi pražským Smíchovem a Výtoní nově osazen svítidly s LED technologií. Dočkal se také obnovy elektrických obvodů. O rekonstrukci se postarala městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP).

K rekonstrukci přistoupila městská společnost především z důvodu zastaralého systému osvětlení. Elektrické kabely, které jednotlivá svítidla na železničním mostě propojovaly, už byly prověšené a jevily známky degradace. Potíž byla také v naplňování podmínek norem, podle kterých musí být elektrické obvody oddělené od mostní konstrukce s trakčním vedením. „Kabely jsme vyvedli po nové trase v chránících nerezových trubkách. Oddělení od konstrukce trakčního mostu, a tedy splnění norem, zabezpečuje také nově vytvořený systém oddělovacího transformátoru s připojovacím místem,“ vysvětlil technické podrobnosti předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Při rekonstrukci brala městská společnost v potaz i budoucnost železničního mostu, ten totiž v příštích letech pravděpodobně čeká oprava. „Zvolili jsme proto technologii, která umožňuje kabely, vedení i osvětlení snadno demontovat a po rekonstrukci mostu je bez potíží instalovat zpátky,“ popsal Tomáš Jílek a doplnil, že revize se dočkaly i přívody světel pro lodní dopravu, která se nacházejí pod mostní konstrukcí.

Zdroj: MHMP

Zdroj: MHMP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d