V Praze začala výstavba nové tramvajové smyčky Depo Hostivař

Dopravní podnik hl. m. Prahy zahájil výstavbu tramvajové smyčky Depo Hostivař u stejnojmenné stanice metra. Smyčka bude mít celkem 1,251 kilometru kolejí, zhruba třetina bude zatravněna. Nová tramvajová smyčka by měla být zprovozněna do konce letošního srpna.

Smyčka Depo Hostivař vznikne na místě stávajícího stejnojmenného obratiště autobusů mezi stanicí metra A Depo Hostivař, křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice, a částečně bude zasahovat i do současného povrchového záchytného parkoviště P+R. Kvůli přípravným a stavebním pracím jsou autobusové zastávky pro oba směry od 14. března 2022 dočasně přesunuty do Černokostelecké ulice. Obdobně je to i s parkovištěm P+R, které po nezbytně dlouhou dobu tří měsíců bude do 13. června 2022 sloužit jako zázemí pro stavební techniku a materiál. Během této doby mohou řidiči využít záchytná parkoviště P+R Skalka I nebo II, která jsou zhruba 5 minut jízdy autem od Depa Hostivař.

Spolu s tramvajovou smyčkou Depo Hostivař se změní dispozice stejnojmenného autobusového obratiště. Nástupní i výstupní zastávky a odstavné plochy pro autobusy budou umístěny uvnitř tramvajové smyčky. Napojení smyčky Depo Hostivař na stávající tramvajovou trať v Černokostelecké ulici bude zhruba 100 metrů před křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice. Nové tramvajové obratiště bude mít kapacitu odstavných kolejí pro celkem až pět tramvají typu 15T a celkem čtyři nástupiště. Tři budou určeny pro tramvajové spoje, jeden pro výstup, dva pro nástup, jak pro směr do centra, tak i z centra. Čtvrté nástupiště bez kolejí bude sloužit autobusovým linkám. V této podobě bude smyčka připravena na případné prodloužení tramvajové tratě do Štěrbohol a ukončování spojů i z této strany. Podoba smyčky, tj. počet kolejí a nástupišť, a také rozsah zeleně, byly určeny již v roce 2016 na základě studie, ze které byla vybrána varianta nejvíce vyhovující Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) z hlediska zeleně a veřejného prostoru a ROPID z hlediska organizace dopravy.

Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS, náklady na výstavbu smyčky činí 193,96 milionů korun.

Vizualizace budoucího stavu: Metroprojekt Praha
Zasněžený terminál Depo Hostivař dne 17.3.2018 (foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu)

Zdroj: DPP, vizualizace budoucího stavu: Metroprojekt Praha

Leave a Reply

%d bloggers like this: