Milostivého léta využilo téměř 14 tisíc dlužníků DPP

Díky tzv. milostivému létu se celkem 13 846 dlužníků zbavilo svých dluhů vůči Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP) a splněním podmínek této unikátní akce byly vůči nim exekuce ukončeny. Na zaplacených jistinách DPP získal celkem 14,5 milionů korun. Nebýt milostivého léta, tito dlužníci by museli původně zaplatit celkovou částku 146,3 milionů korun, která kromě jistin zahrnovala poplatky advokátům, soudům a exekutorům. Dalších více než 80 tisíc exekucí DPP nechá zastavit v rámci ukončování bagatelních pohledávek v souladu s novelou občanského soudního a exekučního řádu. Díky těmto dvěma krokům se letos DPP podaří ukončit celkem zhruba 100 tisíc exekucí.

DPP před zahájením akce milostivého léta evidoval celkem 271 tisíc exekucí za pokuty (přirážky k jízdnému) za využívání pražské MHD bez platného jízdního dokladu, které nebyly dlužníky ve stanovených termínech zaplaceny. Jedná se o celkový počet případů od roku 1993 až do zahájení milostivého léta, tj. za téměř 30 let. Celková částka jistin, tj. dluhu vůči DPP u těchto exekucí činila cca 200 milionů korun. Na jednu osobu připadají v průměru čtyři exekuce, jednalo se tedy zhruba o bezmála 68 tisíc dlužníků.

Akci milostivého léta využilo a její podmínky splnilo celkem 13 846 dlužníků, kteří DPP na jistinách splatili celkem 14 508 806 korun. Průměrná výše jistiny tak činila necelých 1 050 korun. Kromě jistiny dlužníci zaplatili jednorázový poplatek 908 Kč (vč. DPH) za zastavení exekuce. Pokud by nebylo novely občanského soudního a exekučního řádu a tzv. milostivého léta, museli by dlužníci v exekučním řízení kromě jistin uhradit také soudní poplatky, poplatky advokátům a exekutorům, tj. celkovou částku ve výši 146 285 193 korun. Což by přestavovalo průměrnou dlužnou částku 10 565 korun, ze které jistina (dluh vůči DPP) činí necelých 10 %. Zhruba polovina dlužníků, kteří milostivého léta využili, jistinu a jednorázový poplatek za zastavení exekuce uhradila v průběhu ledna, tj. v posledních necelých čtyřech týdnech trvání tzv. milostivého léta.

„V DPP jsme se k milostivému létu postavili čelem, aktivně jsme tuto unikátní akci podporovali, komunikovali a dlužníkům pomáhali. Výsledkem je, že jsme v krátkém čase získali jistinu ve výši 14,5 milionů korun a bezmála 14 tisíc dlužníků se zbavilo exekucí a dluhů vůči DPP. Milostivé léto je příklad win win situace, ze které profitoval jak DPP, tak i dlužníci,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Milostivé léto pro nás de facto pokračuje i po 28. lednu, protože v rámci platné legislativy řešíme zátěž starých bagatelních pohledávek od počátku 90. let a ty, kde není reálná šance na vymožení jistiny, necháváme zastavovat. Podle našich odhadů se bude jednat minimálně o dalších 80 tisíc exekucí. Letos tak zastavíme necelých 40 % všech exekucí, které evidujeme. Bylo by pro nás samozřejmě výhodnější, pokud bychom jistinu z těchto pohledávek dostali jako cash. Na druhé straně i možnost odpočtu 30 % z jejich nominální hodnoty z daňového základu je pro nás zajímavým benefitem.“

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: