Rada hl. m. Prahy rozhodla o výběru zhotovitele stavby Dvoreckého mostu

Nový most postaví TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most. Z celkem pěti uchazečů nabídlo konsorcium společností nejlepší nabídku z hlediska ceny, doby zhotovení i délky záruční doby, a to s cenou 1 074 965 748 Kč bez DPH a dobou realizace 810 dnů. Výběr zhotovitele se uskutečnil v souladu s platnými zákony České republiky.

Dvorecký most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a spojí tak městské části Praha 4 a Praha 5. Cílem je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to především pro hromadnou dopravu, pěší a cyklisty. Potřeba výstavby mostu je dána současným chybějícím tramvajovým, pěším a cyklistickým propojením smíchovského a podolského břehu Vltavy. Stavba respektuje platný územní plán Prahy.

V rámci vyhodnocování veřejné zakázky bylo dále posuzováno, zda firma Strabag nespadá pod sankce EU. Kvůli tomu byly přizvány dvě externí advokátní kanceláře. Také odbor veřejných zakázek Magistrátu hl. m. Prahy nakonec vyhodnotil, že tato firma pod sankce nespadá, a to hlavně vzhledem k tomu, že od 8. dubna 2022 je mezi skutečnými majiteli pouze rodina Haselsteinerů z Rakouska.

Výstavbou tohoto mostu bude doplněno doposud chybějící propojení pro městskou hromadnou dopravu, pěší a cyklistické vazby mezi vltavskými břehy. Stavba by také měla přispět ke zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech (Lihovar a Dvorce) a ke zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy. Projekt výstavby Dvoreckého mostu je zařazen mezi nejvyšší priority hlavního města jak v Plánu udržitelné mobility, tak ve Strategii rozvoje tramvajových tratí.

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní pak poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most. Současné vedení města s výstavbou Dvoreckého mostu dlouhodobě počítá a veškeré investice a rekonstrukce koordinuje s jeho realizací. Dopravní podnik hl. m. Prahy mimo jiné založil v rámci tramvajové výluky v roce 2020 na Barrandov odbočku vedoucí ke Dvoreckému mostu. Zastávka Lihovar pak získala novou podobu při rekonstrukci Nádražní ulice. Veškeré stávající úpravy tedy počítají s napojením na Dvorecký most. Stavba je koordinována také s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která je rozložena do etap, aby mohly být na nově vzniklý most plynule převedeny plánované autobusové linky.

„Veřejná zakázka byla nastavena tak, aby nezáleželo jen na ceně, ale také na délce záruční doby, délce stavby i odborné kvalifikaci, aby nový most měl opravdu špičkovou kvalitu. Vítěz veřejné zakázky zvítězil ve všech kategoriích včetně cenové nabídky. Součástí přihlášek byly i seznamy hotových stavebních prací, seznamy techniků, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci s popisem technického vybavení, se kterým bude firma pracovat. Jsem si jistý, že stavba Dvoreckého mostu bude v dobrých rukou,“ popisuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Zdroj: MHMP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: