České dráhy posílí dopravu na sobotní Pochod Praha – Prčice, dopravu ale omezí výluka na trati

Po dvouleté odmlce způsobené pandemií COVID-19 se bude v sobotu 21. května 2022 konat 55. ročník oblíbeného Pochodu Praha – Prčice. České dráhy podobně jako v předchozích letech posílí vlaky mířící do míst startů a odpoledne další vlaky pro návrat pochodníků. Organizace dopravy však bude kvůli tříměsíční výluce v úseku Olbramovice – Chotoviny odlišná než v předchozích ročnících. České dráhy proto žádají účastníky akce, aby věnovali plánování akce zvýšenou pozornost a pokud možno si už při povinné registraci na pochod vybírali taková startovní místa, kam dojedou vlaky bez nutnosti přesedat na náhradní autobusovou dopravu. České dráhy nabídnou k cestě na pochod a zpět výhodnou Celodenní jízdenku region Středočeský / Prčice za 199 Kč.

V rámci výstavby a zdvoukolejňování železničního koridoru Praha – České Budějovice probíhá až do konce června výluka Správy železnic, při které České dráhy nahrazují dálkové vlaky (rychlíky a spoje IC a EC) mezi stanicemi Olbramovice a Chotoviny autobusy. V den pochodu bude u většiny dálkových vlaků platit z tohoto opatření odchylka. Náhradní autobusy pojedou v úseku Benešov – Chotoviny, vlaky však pojedou z Prahy až do Olbramovic a zpět. U osobních vlaků jsou náhradní autobusy zajišťovány v úseku mezi Benešovem u Prahy a Táborem. Pro pochodníky zvyklé použít železniční dopravu na starty ve Voticích, Střezimíři či v Táboře to znamená poměrně značnou komplikaci při cestě na start.

Pochodníkům přijíždějícím od severu proto České dráhy s pořadatelem jednoznačně doporučují starty v Benešově, Bystřici, Olbramovicích či Sedlčanech. Pro účastníky, kteří se vydají do Prčice od jihu, bude z hlediska dopravy praktičtější a pohodlnější start v Táboře. Vyhnou se tak přetíženému úseku v modernizovaném úseku s náhradní autobusovou dopravou.

Účastníky současně upozorňujeme, že v souvislosti s výlukami na trase Praha – České Budějovice přijal pořadatel regulační opatření (počet registrovaných účastníků je omezen) a na pochod je letos potřeba předchozí registrace na webu pořadatele. Registrace na startovních místech v den startu již nebude možná!

Mimořádné spěšné vlaky na pochod Praha – Prčic

Během pochodu vypraví České dráhy mimořádné spěšné vlaky, které zajistí výraznou posilu spojení v úseku mezi Prahou, Benešovem u Prahy a Olbramovicemi.

První mimořádný spěšný vlak (Sp 11992) bude odjíždět z Prahy hl.n. již v 5:29, pojede přes Benešov u Prahy do Olbramovic a odtud dále jako pravidelný vlak Os 26106 přímo až do Sedlčan (příj. v 6:57). Vlak zajistí souprava s lokomotivou, řídicím vozem a třemi přípojnými vozy s celkovou kapacitou přes 300 míst k sezení.

Další dva posilové vlaky budou zajištěné mezi Prahou, Benešovem u Prahy a Olbramovicemi. Z Prahy hl.n. pojedou v 7:00 (souprava z deseti vozů klasické stavby, kapacita cca 850 míst k sezení) a v 8:00 (dvě spojené třívozové jednotky InterPanter ř. 660.0, kapacita cca 400 míst k sezení). Zastavovat budou v Benešově u Prahy a Bystřici u Benešova a jejich cílovou stanicí budou Olbramovice.

Dvě spojené jednotky InterPanter zajistí během sobotního odpoledne a večera další mimořádné osobní vlaky z Olbramovic do Benešova u Prahy, kde bude přestup na příměstské vlaky linky S9. Ty pochodníky odvezou třeba do Říčan či do nedávno otevřených stanic Praha-Zahradní Město a Praha-Eden. České dráhy vypraví InterPantery celkem šestkrát, v hodinových intervalech mezi 15:07 a 20:07. Následně pak budou nasazené také na mimořádném spěšném vlaku, který pojede ve 21:00 z Olbramovic až do Prahy hl.n. (příj. ve 21:55).

Posilové vozy v pravidelných vlacích

České dráhy očekávají, že na pochod pojede vlakem velké množství účastníků. Proto zařadí do rychlíků mezi Prahou a Olbramovicemi mimořádné posilové vozy. Některé vlaky dopravce posílí až o 5 vagonů a soupravy tak pojedou s celkem až deseti vozy. Větší posílení již z technologických důvodů není možné.

Kapacitnější soupravy budou řazeny také na regionálních vlacích z Prahy do Benešova u Prahy (některé ranní a odpolední vlaky budou posíleny o jednu soupravu CityElefant), z Olbramovic do Sedlčan i z Tábora do Milevska.

Kyvadlová autobusová doprava Prčice – Olbramovice a Sedlec – Tábor

Z cíle pochodu v Prčici zajistí pořadatel kyvadlovou autobusovou dopravu k vlakům Českých drah. Aby se účastníci pochodu vyhnuli úseku s výlukou, budou pro návrat směrem do Prahy zajištěné kyvadlové autobusy k železniční stanici Olbramovice, směrem do Tábora pojedou do cca 19:30 autobusy z náměstí v Sedlci.

Přeprava kol na Pochod Praha – Prčice

Pochod Praha – Prčice zahrnuje také několik cyklotras, které vedou do Prčice z Prahy, Milevska a Tábora. S ohledem na omezenou kapacitu náhradní autobusové dopravy v úseku Olbramovice – Chotoviny doporučujeme využít startovní místa v Táboře a Milevsku výhradně cestujícím, kteří pojedou do Prčice od jihu.

Cyklotrasa z Prahy je vedena jako jednosměrná, cyklotrasy z Milevska a z Tábora jsou okružní. Cyklisty upozorňujeme, že ve všech rychlících a vlacích IC a EC mezi Prahou a Olbramovice je povolena přeprava jízdních kol pouze s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo. Cestujícím s jízdním kolem doporučujeme, aby při návratu do Prahy dojeli na kole do Benešova a odtud využili pravidelné osobní vlaky linky S9, které jezdí v intervalu 30 minut do 20:52 a pak ještě ve 21:52 a 22:52. Méně zdatní cyklisté mohou využít mimořádné vlaky vedené jednotkami InterPanter z Olbramovic do Benešova u Prahy s přestupem dál na Prahu vlaky linky S9.

Celodenní jízdenka region Středočeský / Prčice

Účastníkům pochodu doporučujeme využít přednostně „Celodenní jízdenku region Středočeský / Prčice“ za 199 Kč pro jednoho cestujícího. Tato jednodenní síťová jízdenka s prvním dnem platnosti v sobotu 21. května 2022 bude platit do 02:00 hod. v neděli 22. května ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD ve vymezeném obvodu (shodný s obvodem platnosti Celodenní jízdenky region Středočeský).

Tyto jízdenky je možné zakoupit u pokladních přepážek ČD. Z důvodu velkého zájmu o pochod doporučujeme využít předprodej. V sobotu 21. května budou tyto jízdenky prodávat také průvodčí přímo ve vlacích (po nástupu ve stanici, kde byla otevřena pokladní přepážka, standardně s manipulační přirážkou). Prodej jízdenek bude u pokladních přepážek i ve vlacích u průvodčích ukončen v sobotu ve 12:00 hod. Nárok na slevu se u Celodenní jízdenky region Středočeský / Prčice při zakupování ani kontrole jízdních dokladů nijak neprokazuje.

S touto jízdenkou se účastníci pochodu dostanou na místa startů nejen z Prahy, ale i z ostatních míst Středočeského kraje a blízkého okolí, přičemž jízdenka platí také pro cestu zpět. Cestující z jiných regionů si mohou zakoupit jízdenku ze své nástupní stanice až do svého startovního místa pochodu nebo do první stanice, odkud platí „Celodenní jízdenka region Středočeský / Prčice“, a pro další cestu navázat touto jízdenkou.

Zdroj: České dráhy, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: