Na síti Správy železnic vzniknou takzvané chytré zastávky

Správa železnic vypsala v těchto dnech veřejnou zakázku na vybavení 15 nádraží elektronickými informačními panely, které budou součástí takzvaných chytrých zastávek. Vítěz tendru vypracuje projektovou dokumentaci a následně i zrealizuje stavební práce. Celkové investiční náklady akce dosahují 39 milionů korun.

Správa železnic je připravena zlepšovat informovanost cestujících na nádražích. Proto ve spolupráci s objednavateli veřejné dopravy navrhla 15 lokalit, které vybaví novými přístřešky a elektronickými informačními panely. Na těchto místech je dnes pouze vyvěšen jízdní řád v tištěné podobě, cestují tak nejsou informováni o neplánovaných změnách v jízdním řádu, zpožděných vlacích či provozních mimořádnostech.

Chytrou zastávku bude tvořit prosklený přístřešek pro cestující, jehož součástí budou tzv. smart technologie. Kromě elektronického informačního panelu půjde o tlačítko nouze, spínané LED osvětlení, kamerový systém a také možnost nabíjení telefonů.

Každý přístřešek bude v antivandalském provedení, stejně jako dřevěná lavička s opěradlem a odpadkový koš. Součástí jeho vybavení bude rovněž informační kiosek s dotykovou obrazovkou. Cestující si budou moci zobrazit na displeji pravidelný jízdní řád, tabuli s odjezdy nebo zobrazení aktuální polohy vlaku. K podávání akustických informací poslouží reproduktor.

V kiosku bude umístěno tlačítko nouze, které po delším stisku spustí tísňové volání. To bude možné použít v případech ohrožení, napadení, zdravotních komplikací nebo pádu osoby do kolejiště. Současně v něm bude zabudována kamera pro záznam fotografie v případě poškozování zařízení nebo zneužívání tlačítka nouze. Kamerový systém bude provádět záznam při každém stisknutí tlačítka nouze. Použití zmíněných dvou zařízení v zastávce značně zvýší bezpečnost cestujících, a to jak možností odhalení pachatele z pořízených záznamů, tak preventivním způsobem.

Osvětlení přístřešku bude řízeno na základě pohybu vlaku a soumrakového spínače. Tvořit je budou dvě zabudované LED svítilny. Celkově je chytrá zastávka koncipována tak, aby měla velice nízký odběr elektrické energie a byla maximálně úsporná. Díky tomu ji bude možné napájet solárními panely.

Seznam plánovaných chytrých zastávek:

Zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: