Praha schválila investiční záměry elektrifikace autobusových linek č. 112, 136 a 150

Na dalších třech městských linkách v pravobřežní části města Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nahradí dieselové autobusy bateriovými trolejbusy. Rada hlavního města Prahy (RHMP) dnes totiž schválila investiční záměry elektrifikace autobusových linek č. 112 Nádraží Holešovice – Podhoří, 136 Sídliště Čakovice – Jižní Město a 150 Na Beránku – Želivského. DPP začne na základě usnesení RHMP s jejich projektovou přípravou. Odhadované investiční náklady všech tří projektů činí 1,105 miliardy korun, jejich realizaci DPP předpokládá v letech 2027 až 2028.

Jedním z hlavních důvodů elektrifikace dalších autobusových linek v Praze je především naplňování Klimatického závazku hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení emisí CO2 v hlavním městě do roku 2030 o 45 % ve srovnání s rokem 2010 a naplňování cílů Klimatického plánu hl. m. Prahy. Dalším důvodem je naplňování evropské i národní legislativy, která určuje povinný podíl nízkoemisních nebo lokálně bezemisních vozidel ve vozovém parku dopravců, a s tím související potřeba zajistit průběžnou obnovu vozového parku autobusů DPP lokálně bezemisními vozidly.

Elektrifikace autobusových linek č. 136 a 150

Druhá etapa elektrifikace autobusových linek v pravobřežní části Prahy synergicky navazuje na v současnosti vznikající základ trolejové infrastruktury v oblasti Letňan a Čakovic. V případě elektrifikace autobusových linek č. 136 Sídliště Čakovice – Jižní Město a č. 150 Na Beránku – Želivského se jedná o přepravní vztah v relaci Čakovice – Vysočany – Flora – Michle – Kačerov – Lhotka – Modřany. Nabíjecí a napájecí infrastruktura obou linek by mohla vzniknout v těchto úsecích:

· Letňany – Prosek – Jandova (konec před podjezdem)

· Vysočanská – Ohrada

· (Prokopova –) Olšanské náměstí – Flora (jen ve směru do stoupání)

· Flora – Slavia – Chodovská – Kačerov – Lhotka – Poliklinika Modřany – Na Beránku

· Nabíjecí stopy v obratišti Sídliště Čakovice

Obě linky po dokončení elektrifikace budou využívat nabíjecí infrastrukturu také v úseku OC Čakovice – Letňany, která nicméně už v současnosti vzniká v rámci realizace projektu elektrifikace autobusové linky č. 140. Nové nabíjecí kapacity DPP vybuduje také v garážích Kačerov a Hostivař, odkud je vypravována většina vozidel na obě zmiňované linky.

Přesné vedení a rozsah napájecí a nabíjecí infrastruktury vyplyne z podrobného technického prověření a energetických výpočtů během projekčních prací. V rámci projekčních prací DPP nechá prověřit vybudování nové bateriové stanice v obratišti Sídliště Čakovice, čtyř nových měníren na Proseku, ve Spojovací ulici, v oblasti Zálesí a Tylovy čtvrtě, v případě první jmenované koordinovaně společně s projektem elektrifikace úseku Praha – Vinoř – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Kromě toho DPP prověří možnost využívání měníren Letňany a Klíčov, které vznikají v rámci projektu elektrifikace linky č. 140, jakož i tramvajových měníren Krejcárek, Michle a Zelená liška. Odhad předběžných investičních nákladů tohoto projektu činí cca 1 miliardu korun.

Projekt bude DPP úzce koordinovat s dalšími záměry v území, především s elektrifikací linek č. 201 a úsekem Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, a také plánovanou rekonstrukcí tramvajové trati v Jičínské ulici. Dokončením elektrifikace těchto dvou autobusových linek se vytvoří synergické předpoklady k potenciálnímu převedení dalších linek do bezemisního režimu provozu. Jedná se především o autobusové linky v severovýchodním sektoru města (oblast Letňan a Čakovic), a také linky v oblasti Michle, Kačerova, Lhotky a Modřan.

Elektrifikace autobusové linky č. 112

Elektrifikace autobusové linky č. 112 umožní v budoucnu využívat na ní i velkokapacitní tříčlánková vozidla, která zejména o letních víkendech v souvislosti s vysokou návštěvností zoologické zahrady i dalších kulturních či přírodních památek Trojské kotliny, nabídnou vyšší kapacitu a komfort jízdy. Nabíjecí a napájecí infrastruktura pro tuto linku by mohla vzniknout v následujících úsecích:

· Kovárna – Trojská (s ukončením trolejového vedení před křižovatkou Trojská x Pod Lisem)

· Nabíjecí stání u Nádraží Holešovice (v koordinaci s projektem elektrifikace linky č. 201)

I v tomto případě přesné vedení a rozsah napájecí a nabíjecí infrastruktury vyplyne z podrobného technického prověření a energetických výpočtů během projekčních prací. DPP nicméně v jejich rámci nechá prověřit možnost využívání stávající tramvajové měnírny Trojská. Projekt bude DPP úzce koordinovat s dalšími záměry v území, především s elektrifikací linky č. 201. Odhad předběžných investičních nákladů tohoto projektu činí cca 105 milionů korun.

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: