Letní stavební projekty Dopravního podniku města Brna

Dopravní podnik města Brna připravil na léto následující stavební projekty a omezení MHD.

Skončí rekonstrukce tramvajové trati na Palackého třídě

Do začátku prázdnin skončí stavební úpravy tramvajové trati na Palackého třídě v úseku Semilasso – zastávka Tylova. Práce zahrnují kompletní obnovu 475 metrů kolejového svršku včetně montáže pryžových prvků pro odhlučnění trati. V průběhu stavby se podařilo zachovat provoz na lince 1 – do poloviny června jednokolejně, poté se tramvaje vrátily na obě koleje. V současné době se stavební ruch přesunul k zastávce Semilasso ve směru do centra. Zrekonstruované nástupiště bude nově bezbariérové a vybavené přístřeškem pro cestující.

 • Realizace: konec března – konec června 2022
 • Cena: 59,5 milionů korun
 • Délka trati: 475 m dvoukolejné trati

Rekonstrukce tramvajové trati Osová – Starý Lískovec, smyčka

Dopravní podnik města Brna v letošním roce naváže na realizaci z loňského roku a provede rekonstrukci tramvajové trati v úseku Osová – smyčka Starý Lískovec. Dokončí tak kompletní obnovu tramvajové trati na téměř 3 km dlouhém úseku Krematorium – smyčka Starý Lískovec. „Během prázdnin obnovíme tramvajový svršek i spodek včetně odvodnění. Staré kolejnice vyměníme za nové, které budou opatřeny pryžovými bokovnicemi a sníží se tak hlučnost z tramvajové dopravy. Součástí je i výměna trolejového vedení v celém úseku,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Smyčka ve Starém Lískovci bude pro výstup i nástup nově bezbariérová.

V blízkosti parkoviště na ulici Valašská navíc v obou směrech vznikne nová tramvajová zastávka. „Zastávku Osová jsme během stavby tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu museli posunout blíže k městu. Abychom obyvatelům Starého Lískovce umožnili kratší docházkové vzdálenosti k MHD, zřídíme přibližně v polovině úseku mezi zastávkami Osová a Dunajská novou zastávku. Přístup k ní bude bezbariérový,“ vysvětlil technicko-provozní ředitel Dopravního podniku města Brna Vítězslav Žůrek.

 • Realizace: červenec – srpen 2022
 • Cena: 115 miliónů Kč
 • Délka trati: 700 m dvoukolejné trati

Omezení MHD: Tramvajové linky 6 a 8 budou obsluhovány obousměrnými tramvajemi a ukončeny úvraťově v zastávce Osová. Vybrané spoje linky 6 v pracovních dnech skončí již ve smyčce Švermova. Náhradní dopravu do Starého Lískovce zajistí posílený provoz linky 69.

DPMB opraví kolejový trojúhelník na Mendlově náměstí

V rámci probíhající rekonstrukce Mendlova náměstí provede DPMB stavební úpravy tramvajové trati kolejového trojúhelníku a také trati zasahující do ulice Křížová. Kromě výměny kolejí za nové provede i přeložky stávajících tras kabelové a trolejové sítě. Vybudování nových tramvajových, trolejbusových i autobusových zastávek na Mendlově náměstí je součástí projektu, který realizuje Statutární město Brno.

 • Realizace: červenec – srpen 2022
 • Cena: 45,5 milionu Kč
 • Délka trati: 320 m dvoukolejné trati

Omezení MHD: Tramvaje DPMB v červenci neprojedou ulicí Křížová. Linka 1 proto bude ve směru od Řečkovic zkrácena do smyčky Nové sady. Do Pisárek ji z Mendlova náměstí nahradí odkloněná linka 5. Ulicemi Hybešova a Václavská pojedou tramvajové linky 2, 6 a 8, na jejichž trase bude zřízena v ústí ulice Václavské dočasná zastávka Mendlovo náměstí. V srpnu se práce odehrají pouze etapově o víkendech a na cestující tak bude čekat méně omezení.

Stavba tramvajové trati ke Kampusu vstupuje do finále

Na nejvýznamnějším stavebním projektu bude DPMB během prázdnin pokračovat ve stavbě vlastní tramvajové trati včetně trolejového vedení v tunelové části. Významně se posunou práce na budování zastávek, a to jak podzemní Západní brány, tak terminálu Nemocnice Bohunice. Po dokončení osvětlení podzemních prostor a jednotlivých provozních objektů pracovníci začnou stavbu vybavovat technologiemi.

„První testovací jízdy tramvají a následné zkoušky a revize se uskuteční na podzim letošního roku. Po jejich úspěšném dokončení bude na konci roku v nejdelším tramvajovém tunelu v České republice zahájen zkušení provoz s cestujícími,“ dodává Havránek.

V rámci opravy Masarykovy ulice DPMB vymění koleje

Dopravní podnik města Brna využije projekt společnosti Brněnské komunikace na opravu a výměnu dlažby v Masarykově ulici a během výluky provozu vymění staré koleje na nové.

 • Realizace: červenec – srpen 2022
 • Cena: 5 milionů Kč
 • Délka trati: 190 m dvoukolejné trati

Omezení MHD: Během prázdnin nebude možný průjezd tramvajových linek centrem Brna. Linka číslo 4 bude odkloněna ulicí Husovou a linka 9 ulicí Rooseveltovou.

Omezení v Renneské ulici

Kvůli stavbě protipovodňových opatření neprojedou o prázdninách tramvaje ulicí Renneská. Mezi zastávkami Hlavní nádraží a Křídlovická DPMB zajistí kyvadlový provoz po jedné koleji tramvajovou linkou 7. Linka 8 pojede do Bohunic odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou.

Nová zastávka Podveská

Nové tramvajové zastávky se dočkají obyvatelé městské části Brno-Komín, která se v této lokalitě s výstavbou nových rodinných bytových domů rozrůstá. Na trase linek 3 a 10 DPMB zřídí v obou směrech bezbariérovou zastávku Podveská, díky které se místním výrazně sníží docházková vzdálenost k MHD.

 • Termín: červenec 2022

Zdroj a fot: DPMB

Leave a Reply

%d bloggers like this: