Správa železnic získala z programu CEF dotace ve výši 7,9 miliardy korun

Správa železnic pokračuje v získávání dotací z Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF).

V první výzvě programu v novém dotačním období 2021–2027 získalo podporu devět projektů. Dotace v celkové výši 7,9 miliardy korun půjde na několik modernizačních akcí na železniční infrastruktuře, instalaci zabezpečení ETCS na koridorových tratích a přípravu vysokorychlostních tratí. Prostředky CEF byly přiděleny i na softwarové řešení provozních aplikací Správy železnic. Průměrná míra zapojení evropských zdrojů je u stavebních projektů 82,4 procenta ze způsobilých výdajů, u projektů projektové přípravy pak 50 procent. U technologických staveb ETCS je přidělena jednotková dotace na kilometr instalace tohoto systému.

Preferovány byly zejména projekty modernizace železniční infrastruktury, úspěch zaznamenaly i technologické projekty instalace ETCS na tratích TEN-T:

  • Rekonstrukce ŽST Vsetín
  • Optimalizace traťového úseku Čelákovice – Mstětice
  • Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov
  • Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb
  • Modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště
  • ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou
  • ETCS Praha-Uhříněves – Praha hl. n. – Lysá nad Labem – Milovice

V oblasti vysokorychlostních tratí získala Správa železnic vůbec první dotaci, a to na zpracování projektové dokumentace VRT Praha – Lovosice – Ústí nad Labem – státní hranice Německo. Podpora se týká dokumentací pro územní rozhodnutí pro úseky Praha-Balabenka – Lovosice a Ústí nad Labem – přeshraniční tunel po státní hranici s Německem. Součástí projektu je projektová příprava vysokorychlostních terminálů Roudnice nad Labem a Ústí nad Labem. Příprava přeshraničního tunelu probíhá ve spolupráci s Deutsche Bahn.

Podpořeny budou i Informační systémy pro jízdní řády. Správa železnic úspěšně požádala prostřednictvím hlavního partnera asociace správců železniční infrastruktury RailNetEurope o dotaci ve výši 20,3 milionu korun na Digitální řízení kapacity železniční infrastruktury včetně přeshraničních úseků. Jedná se o pořízení softwaru a hardwaru umožňujícího koordinaci a výměnu dat pro přidělení kapacity dráhy jednotlivým dopravcům.

O další prostředky z programu CEF se Správa železnic bude ucházet v právě otevřené výzvě na infrastrukturu pro smíšené civilně-vojenské využití a ve druhé výzvě CEF, která bude vyhlášena letos na podzim pro infrastrukturní a technologické projekty včetně projektové přípravy VRT.

Zdroj: Správa železnic, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: