Novou stanici metra Depo Zličín navrhne ateliér Petr Stolín Architekt

Vítězem architektonické soutěže na podobu připravované 62. stanice pražského metra Depo Zličín se stal ateliér Petr Stolín Architekt. Poprvé v porevolučním období o podobě stanice metra rozhodla architektonická soutěž, kterou pro Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) jako investora celého projektu zorganizoval Czechdesign a METROPROJEKT Praha. Úkolem vítěze bude nyní ve spolupráci s DPP a projektantem soutěžní návrh dopracovat a připravit architektonickou studii. Zahájení výstavby nové stanice metra Depo Zličín DPP předpokládá nejdříve v roce 2026.

Cílem architektonické soutěže bylo najít koncept, který propojí funkcionalitu a estetický prvek veřejné stavby. Vítězem soutěže se stal ateliér Petr Stolín Architekt, držitel ocenění Architekt roku 2022. Na druhém místě se umístil Ivan Kroupa architekti a na třetím místě česko-švédský ateliér Lasovsky Johansson Architects.

Depo Zličín bude jednou z mála povrchových stanic pražského metra a bude sloužit jako přestupní bod na linku metra B nejen řidičům parkujícím v novém parkovacím domě P+R, ale také cestujícím z příměstských linek. Kromě toho bude obsluhovat okolní bytovou zástavbu, která se v nejbližších letech rozroste o další bytové domy v ulici Na Radosti.

„Naším cílem bylo získat architektonický návrh stanice, který bude plně respektovat pravidla a potřeby provozu metra, a který bude úsporný nejen z pohledu nákladů na její výstavbu, ale i na její samotný provoz, včetně údržby či úklidů. Ostatně v současné době strmě rostoucích nákladů na energie je tento aspekt více než nabíledni. S vítězem pracujeme na adaptaci jeho architektonického návrhu do reality běžného provozu metra. Velmi oceňujeme jeho vstřícnost a pokoru, s jakou k celému projektu přistupuje. Jsme přesvědčeni, že se nám společnými silami podaří skloubit priority obou stran a výsledkem bude úsporná, skromná, udržitelná, k životnímu prostředí šetrná, ale přitom elegantní a architektonicky zajímavá stanice metra,“ uvádí Ondřej Krulikovský, vedoucí jednotky Stavby a tratě metra DPP.

Ateliér Petr Stolín Architekt uspěl s citlivým konceptem, který v sobě nese potenciál pro budoucí rozvoj a regeneraci území skrze umění a kulturu. Nabízí využití jak na střeše stavby, tak v úrovni nástupiště. Dopravní funkci propojuje s kulturní, a tak do území vstupuje jako možný veřejný a kulturní katalyzátor. „Konečná není konečná. Naším cílem bylo vybudovat dlouhodobě udržitelný a rozvojeschopný harmonický prostor. Výtvarné umění obsažené v nové stanici metra není pasivní, ale aktivně ovlivňuje místo,“ popisují autoři.

Investorem projektu je Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), vyhlašovatelem soutěže společnost METROPROJEKT Praha, která je také generálním projektantem stavby. Soutěž probíhala v souladu se soutěžním řádem České komory architektů jako vyzvaná a dvoufázová. Všichni účastníci byli za své návrhy finančně oceněni. Vítězi náleží odměna 140 tisíc korun, za druhé místo 120 tisíc a za třetí místo 100 tisíc korun. Zbylí tři účastníci obdrželi za své návrhy odměnu každý 80 tisíc korun.

Vyhlašovatel vyzval k účasti v soutěži 6 architektonických ateliérů: BOD architekti, DKarchitekti, IDHEA / dh architekti, Ivan Kroupa architekti, Lasovsky Johansson Architects a Petr Stolín Architekt, a to na základě charakteru jejich předchozích realizací či projektů a po konzultacích s organizátorem a odbornou porotou. Do druhé fáze soutěže postoupili Petr Stolín Architekt, Ivan Kroupa architekti a Lasovsky Johansson Architects.

Úkolem vítěze je dokončení soutěžního návrhu tím, že na jeho základě vypracuje architektonickou studii. Na to naváže zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR). Dalším krokem bude zpracování dokumentace pro stavební povolení. V roce 2025 DPP plánuje vysoutěžit zhotovitele a v roce 2026 zahájit stavbu v koordinaci s připravovanou výstavbou parkovacího domu a nových autobusových zastávek.

Zdroj: DPP, METROPROJEKT Praha a Czechdesign

Leave a Reply

%d bloggers like this: