OBRAZEM: Na terminál Depo Hostivař nově i tramvají

V sobotu 13. srpna 2022 začal cestujícím sloužit v nové podobě terminál Depo Hostivař.

Výstavbu nové smyčky u stejnojmenné stanice metra zahájil Dopravní podnik hl. m. Prahy v březnu tohoto roku. Smyčka má celkem 1,251 kilometru kolejí, zhruba třetina je zatravněna. Spolu s tramvajovou smyčkou Depo Hostivař se změnilo i autobusového obratiště. Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS, náklady na výstavbu smyčky činí 193,96 milionů korun.

Nástupní i výstupní zastávky a odstavné plochy pro autobusy jsou umístěny uvnitř tramvajové smyčky. Napojení smyčky Depo Hostivař na stávající tramvajovou trať v Černokostelecké ulici je zhruba 100 metrů před křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice. Nové tramvajové obratiště má kapacitu odstavných kolejí pro celkem až pět tramvají typu Škoda 15T a celkem čtyři nástupiště. Tři jsou určeny pro tramvajové spoje, jeden pro výstup, dva pro nástup, jak pro směr do centra, tak i z centra.

Slavnostního otevření nové tramvajové smyčky Depo Hostivař se v pondělí 15.8.2022 zúčastnil i vyhlídkový tramvajový vůz T3 Coupé

„V první řadě jsem rád, že se podařilo stavbu smyčky Depo Hostivař dokončit ve stanoveném termínu. Od soboty 13. srpna do ní jezdíme tramvajovou linkou 7, která je sem nově prodloužena a ukončena. Kromě toho do ní zajíždíme i linkou 16, jak spoji do, tak i z centra. Všech osm městských a příměstských autobusových linek se opět vrací na své původní místo, nyní budou končit, začínat resp. zastavovat uprostřed tramvajové smyčky. Její umístění, uspořádání nácestných, výstupních a nástupních zastávek, významně zkrátí přestup mezi spoji veřejné dopravy. Autobusové i tramvajové zastávky jsou plně bezbariérové, vybaveny novými elektronickými panely s on-line informacemi o odjezdech nejbližších spojů, celkem jsme jich zde naistalovali pět. Zhruba třetina kolejiště smyčky je pokryta travním kobercem a v rámci stavby jsme zrealizovali také významné parkové úpravy okolí smyčky v souladu se schválenou architektonickou studií IPR z roku 2016. Vysázeli jsme zde bezmála 2300 keřů, na téměř 5000 m2 jsme oseli nový trávník a až pominou horka, zhruba v polovině října dosázíme ještě 41 stromů. Zajímavostí je, že jsme zde instalovali také čmelín a hmyzí hotel,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

V této podobě bude smyčka připravena na případné prodloužení tramvajové tratě do Štěrbohol a ukončování spojů i z této strany. Podoba smyčky, tj. počet kolejí a nástupišť, a také rozsah zeleně, byly určeny již v roce 2016 na základě studie, ze které byla vybrána varianta nejvíce vyhovující Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) z hlediska zeleně a veřejného prostoru a ROPID z hlediska organizace dopravy.

Smyčka Depo Hostivař v číslech

  • Délka tratě: 1,251 kilometru kolejí
  • Délka vnější koleje: 490 metrů
  • Délka kolejových konstrukcí: 420 metrů
  • Délka ohýbaných kolejnic (oblouků): 1100 metrů
  • Použité kolejnice přímé: 75,3 tun
  • Délka obrubníků: 3302 metrů
  • Plocha tratě pokrytá travním kobercem: 1759 m2
  • Plocha tratě pokrytá kamennou dlažbou: 2121 m2
  • Počet zastávek: 6 (3 tramvajové, 3 autobusové)
Terminál Depo Hostivař v nové podobě, 13.8.2022

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: