K zahájení školního roku připravil Středočeský kraj na klíčových regionálních spojích monitorovací akci

Ve dnech 5. až 9. září 2022 proběhne celokrajská monitorovací akce. Smyslem je sledování poptávky cestujících po přepravě na vytížených školních spojích.

Dne 5. září dopoledne proběhne první fáze monitorovací akce, která bude směřovat ke zjištění kapacitního vytížení spojů v přestupních a dojezdových bodech u škol (vyhodnocení bude provedeno téhož dne). Ve dnech 6. až 9. září budou pracovníci IDSK projíždět dotčené linky, aby zjistili skutečný stav v obsazenosti vozidel.

Vzhledem k tomu, že IDSK má omezené lidské zdroje a logicky tak není schopna fyzicky pokrýt celý Středočeský kraj, požádala smluvní dopravce, aby od 1. 9. nařídili svým řidičům povinně hlásit přetíženost spojů a případné nenabrání cestujících, a to prostřednictvím palubního počítače ve vozidle, jehož údaje se přenáší do příslušného dispečerského systému PID. V průběhu října a listopadu 2022 proběhne ve Středočeském kraji velkoplošný průzkum dopravní obslužnosti a kapacitního vytížení jednotlivých linek. Na tomto projektu se podílí i pražský organizátor integrované dopravy Ropid.

„Zavedli jsme maximum možných opatření k tomu, aby se začátkem školního roku byl chod integrované dopravy v kraji bezproblémový. Samozřejmě se ale může stát, že na některých spojích bude kapacita vozidel na hraně – pokud tato situace nastane, budeme ji promptně řešit, a to tak, abychom cestujícím poskytli komfort, na který jsou v integrované době zvyklí,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Zdroj: IDSK, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: