Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil navýšení rozpočtu Správy železnic o více než tři miliardy korun

Dotace na investiční výstavbu se zvýší o 2,761 miliardy na 40,475 miliardy korun. Dochází rovněž k navýšení prostředků na zajišťování provozuschopnosti tratí. Původně alokovaná částka 14,385 miliardy korun se navýší o dalších 650 milionů, přesáhne tedy 15 miliard korun.

V oblasti investic jde o provedení úprav původních limitů, které umožní plynulé financování již probíhajících akcí podle platných časových a finančních harmonogramů výstavby. Jedná se zejména o klíčové modernizační stavby na 1. železničním koridoru: Velim – Poříčany, Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, uzel Pardubice s úsekem Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová nebo úsek Brno – Adamov – Blansko. Dále jde o dokončovanou stavbu Soběslav – Doubí a další realizované modernizační akce, například Mstětice – Praha-Vysočany nebo rekonstrukci železniční stanice Vsetín.

Zároveň se navýšení zdrojů využije na bezproblémové pokračování realizace probíhajících staveb hrazených z Nástroje pro oživení a odolnost Evropské unie (RRF). Několik akcí s vazbou na tento finanční nástroj bude rovněž nově zahájeno.

Část z nově přidělených peněz na provozuschopnost půjde na odstraňování následků neočekávaných událostí. Téměř 50 milionů korun se použije na opravu havarijního stavu zabezpečovacího zařízení ve stanici Otrokovice, který způsobila mimořádná událost z letošního 7. června. Částka ve výši 42 milionů je určena na odstranění sesuvu a sanaci skal v úseku Karlštejn – Zadní Třebaň, dalších 40 milionů půjde na dokončení sanace traťového tělesa po nepříznivých meteorologických jevech v úseku Strakonice – Katovice. Na řešení následků dvou mimořádných událostí ve stanici Bohumín je určeno 26 milionů korun.

Navýšená částka se použije také na dofinancování opravných a údržbových akcí na celé síti Správy železnic. Jde především o práce, které budou probíhat ve druhé polovině letošního roku. Celkem 50 milionů korun vynaloží Správa železnic na financování opravy traťového úseku mezi Roztoky u Křivoklátu a Rakovníkem. Dalších 47 milionů půjde na opravu úseku z Liběšic do Úštěku na Litoměřicku. Tato akce přinese benefity mimo jiné v podobě odstranění rychlostních omezení. Zmínit lze také opravu stožárů trakčního vedení ve stanici Velim, která si vyžádá 35 milionů korun.

Zdroj: Správa železnic, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: