Pražský dopravní podnik vypisuje poptávkové řízení na pronájem reklamních ploch na autobusech

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokračuje v maximalizaci výnosů z pronájmu reklamních ploch na svém majetku a vypisuje nové otevřené poptávkové řízení. Týká se pronájmu reklamních ploch na vnějších plochách 300 autobusů typu SOR NB. Jediným kritériem tendru je výše ceny za pronájem všech ploch za rok, přičemž minimální nabídková cena je 3 370 000 korun. Termín pro podání nabídek je 22. září 2022 do 12:00.

DPP navazuje na předchozí úspěšná poptávková řízení na pronájem reklamních ploch na svém majetku. U autobusů se jedná již o třetí poptávkové řízení, které DPP realizuje. Předmětem nového tendru je pronájem vnějších určených reklamních ploch na 150 autobusech typu SOR NB 12 a 150 kloubových autobusech typu SOR NB 18. Týká se to necelých 25 % autobusů DPP, poptávkové řízení je tudíž v souladu s platnými Standardy kvality PID, které povolují reklamu na maximálně 30 % vozového parku. Minimální nabídková cena činí 3 370 000 korun za rok. Vychází z aktuální ceny nájmu reklamních ploch na 300 autobusech DPP. Nabídky lze podat poštou na adresu sídla DPP, nebo osobně v podatelně v sídle DPP. S novým nájemcem, který nabídne nejvyšší cenu, DPP uzavře smlouvu na tři roky s možností využití opce na další tři roky.

Nájemce bude muset při umisťování reklamy na vozidla dodržovat Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu, Standardy kvality PID i další závazné právní předpisy DPP, přičemž reklamní sdělení nebudou zasahovat do prostorů oken. Tento přístup se dříve DPP osvědčil již v minulých výběrových řízeních, návrhy reklamy jsou kreativnější a současně zůstává zachován komfort cestujících i jejich bezpečnost.

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: