Praha chystá projekt nových železničních tunelů pod centrem Prahy nazvaný Metro S

Chystaný projekt nových železničních tunelů pod centrem Prahy, který je pracovně nazván Metro S, pomůže výrazně zkrátit intervaly na jednotlivých vlakových linkách S a přiveze cestující i ze vzdálených oblastí Středočeského kraje až přímo do centra Prahy. Zároveň propojí jednotlivé vlakové linky mezi sebou v centru Prahy a vzniknou zde i nové zastávky. Regionální vlaky by tak mohly zastavovat pod Václavským a Karlovým náměstím či na náměstí Bratří Synků nebo na Albertově.

Nyní jsou v rámci Studie proveditelnosti pražského železničního uzlu prověřovány jednotlivé varianty nových kolejových propojení v centru Prahy v rámci zkapacitnění pražské železniční sítě současně s chystaným přivedením vysokorychlostních tratí z Brna, Ústí nad Labem či Plzně. Studie, kterou pro Správu železnic zpracovává konsorcium SP ŽUP v čele s Mott MacDonald CZ, bude hotová do konce roku 2023 a následně budou její výstupy podkladem pro přípravu všech staveb v Praze potřebných i pro vznik nových tunelů pod Prahou. Studie řekne, jaké řešení je pro Prahu optimální a průchodné, a které přinese dopravě v Praze i širokém okolí největší užitek. Začít stavět by se mohlo do roku 2035.

Nové železniční tunely pro linky S umožní výrazně zkrátit intervaly na páteřních linkách, a to až na 7,5 minuty. Příměstské vlaky S budou mít díky novým tunelům v centru koleje pouze pro sebe. Nebudou tak tolik narušovány dálkovou či nákladní dopravou. V centrálních tunelových úsecích pak budou vlaky jezdit podobně často jako metro. Pro dálkové a vysokorychlostní vlaky zůstane vyhrazeno Hlavní nádraží, studie proveditelnosti bude prověřovat i možnost zajíždění vysokorychlostních vlaků na letiště. Městské a příměstské vlaky z letiště a Kladna budou zajíždět na stávající, ale výrazně modernizované Masarykovo nádraží, ale jsou prověřovány i možnosti část z nich vést přímo novými tunely pod centrem a propojit je s linkami ve směru na Beroun či do Benešova.

„Z nové centrální stanice někde pod Václavským náměstím nebo poblíž národního muzea dojedete na okraj Prahy většinou do 20 minut, do hlavních měst a uzlových bodů nejhustěji osídleného prstence kolem Prahy se dostanete do půl hodiny. Navíc se větší segregací od dálkových spojů zvýší pravidelnost provozu příměstské železnice a uvolní se také kapacita kolejí pro nákladní dopravu na okrajích Prahy,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

Foto: Sandra Sedlecká, ROPID

Podobný model podzemních železničních tunelů, kterými projíždějí regionální vlaky z jednoho konce města na druhý a zastavují díky tomu přímo v centru metropolí, najdeme v Evropě na celé řadě míst. V Mnichově funguje tento model už od roku 1972, v Lipsku dokončili podzemní železniční propojení v roce 2013 a ve Stockholmu v roce 2017. Nejsou to ale jediná města, železniční tunely pod centry metropolí jsou např. v také Berlíně, Miláně, Curychu, Frankfurtu nad Mohanem, Madridu a v dalších městech. Díky těmto tunelům se vlaky staly páteří regionální i městské dopravy a v některých městech svým významem překonávají i klasické systémy metra.

Foto: Sandra Sedlecká, ROPID

Zdroj: ROPID, foto: Sandra Sedlecká, ROPID

Leave a Reply

%d bloggers like this: