Praha je dnes hlavním městem evropské železnice, sešli se tu generální ředitelé osobních dopravců

Praha dnes nehostí jen summit prezidentů a premiérů evropských států, ale také šéfů železničních osobních dopravců, kteří jsou členy UIC a CER. V Praze se tak dnes sešlo více než 30 šéfů největších evropských železničních podniků a zástupců mezinárodních institucí.

Oblast ticketingu a odbavení zákazníků při cestování napříč Evropou, pomoc Ukrajině, vysoké ceny energií a konkurenceschopnost železniční osobní dopravy především ve vztahu k individuální automobilové dopravě nebo letecké přepravě cestujících jsou hlavní témata setkání „High-Level Passenger Meeting“, které se dnes koná v Praze. Společně na něm diskutují generální ředitelé evropských železničních dopravců, členové Mezinárodní železniční unie UIC a Společenství evropských železničních společností CER.

„Železniční osobní dopravci v celé Evropě čelí v posledních třech letech výzvám, které tu nebyly celá desetiletí. Jsou to dopady pandemie COVID-19, válka na Ukrajině a extrémní nárůst cen energií i dalších nákladů v důsledku neobvykle vysoké inflace. Zároveň pokračují ambiciózní projekty v oblasti otevírání železničního trhu, výstavby evropské vysokorychlostní sítě, renesance noční dopravy, nebo zjednodušení odbavení při cestování napříč Evropou. Toto setkání generálních ředitelů pod záštitou UIC a CER a výměnu zkušeností tak vnímám jako významnou událost pro prosazení železnice na evropském dopravím trhu. Konání akce v Praze je pak oceněním naší práce v UIC, CER i v rámci dvou- a vícestranné spolupráce při rozvoji služeb v mezistátní železniční dopravě,“ zdůrazňuje Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

High-Level Passenger Meeting 2022 v Praze se účastní výkonný ředitel CER Alberto Mazzola, generální ředitel UIC François Davenne a generální ředitelé více než 30 evropských osobních železničních dopravců. Akci slavnostně zahájil ministr dopravy ČR Martin Kupka.

České dráhy jsou aktivní člen mezinárodních železničních organizací, jako jsou UIC nebo CER, a pracují také v rámci dvou- a vícestranných mezistátních úmluv v oblasti železniční dopravy. Jsou zapojeny do provozu Eurotaktu, který zajišťuje spojení Prahy a dalších českých měst se středoevropskými metropolemi Berlínem, Vídní, Bratislavou, Budapeští a Varšavou a řadou dalších významných evropských hospodářských a politických center. V kooperaci se zahraničními partnery rozvíjejí moderní přepravní koncepty, jako jsou spoje railjet nebo noční doprava.    

Foto: České dráhy

Zdroj: České dráhy, foto: České dráhy a Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d