Brněnský dopravní podnik nabízí svým zaměstnancům bezúročné půjčky

Dopravní podnik zřídil speciální fond, ze kterého bude poskytovat bezúročné půjčky zaměstnancům v nouzi. Pro tento účel vyčlenil milion korun. Dopravce tak chce zmírnit dopady inflace a zdražování energií na své pracovníky a jejich rodiny.

O bezúročnou půjčku mohou žádat zaměstnanci dopravního podniku v pracovním poměru na dobu neurčitou, kteří mají mimořádné výdaje spojené zejména s vysokými cenami energií a nejsou schopni je sami pokrýt. Nevztahuje se na osoby v insolvenci nebo exekuci.

Žádost zaměstnanci mohou podat na sociálním oddělení podniku spolu s dokladem o zvýšených životních nákladech a představě o splácení půjčky. Minimální měsíční splátka je stanovena na 1000 Kč. Žádost bude posuzovat porada vedení. Maximální částka, o kterou zaměstnanci mohou žádat, není stanovena.

„Složitá situace posledních měsíců samozřejmě dopadá i na naše zaměstnance. Chceme, aby věděli, že se o nás můžou opřít a pokud se dostanou do tíživé situace, dokážeme jim pomoci. Do speciálního fondu jsme proto vyčlenili milion korun a budeme z něj zájemcům poskytovat bezúročné půjčky,“ vysvětlil záměr generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Zdroj a označené foto: DPMB, úvodní foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: