V Hradci Králové probíhá modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD

Dopravní podnik města Hradce Králové modernizuje původní systém elektronického odbavování cestujících městské hromadné dopravy, který realizoval jako jeden z prvních dopravních podniků v roce 2005.

Realizace nového sytému odbavení cestujících bohužel aktuálně naráží, stejně jako je tomu dnes v dalších oblastech, na problémy s dodávkami komponentů a konstrukčních celků nutných pro realizaci nového odbavovacího systému.

V souladu s harmonogramem prací proběhla v měsících červenec a srpen příprava a montáž kabeláže a držáků čteček pro nový odbavovací systém do všech vozidel hradecké městské hromadné dopravy. Současně započaly práce na odladění softwaru nových čteček a palubních počítačů dle požadavků dopravce.

Po ukončení prací na zkušebním demo setu byly nové čtečky a palubní počítač v průběhu měsíce října nainstalovány do autobusu ev. č. 172 k provedení praktických jízdních zkoušek v městském provozu, včetně prověření funkčnosti vozidlového systému GPS.

Foto: Dopravní podnik města Hradce Králové

„Testována byla orientace palubního počítače v provozu, jeho ovládání a funkce. Pomocí testovacích karet bylo simulováno odbavovaní cestujících na zastávkách MHD včetně ověření správné funkce check – in a check- out (intervaly na přestup, jízda na dvě zastávky, jízdenky pro spolucestující atd..). Celkově byl zkušební provoz zaměřen na simulaci situací, které lze v praktickém provozu předpokládat, tak abychom včas odhalili problémy, které se ve virtuálním prostředí, mimo praktický provoz, testují obtížněji nebo se neprojeví, “ uvádí vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna a dodal: „Závěry těchto zkoušek přinesly další požadavky Dopravního podniku na úpravy softwaru čteček a palubního počítače, které DP přenesl na dodavatele – vítěze výběrového řízení (EM TEST ČR spol. s r.o. a EMTEST, a. s.).

V průběhu měsíce listopadu bude vozidlo ev. č. 172 vybavené novým odbavovacím systémem zařazeno na linky MHD včetně možnosti odbavení cestujících stávající Městkou kartou a současných tarifních podmínek, zatím tedy bez možnosti připravovaného odbavení kartou bankovní.

Možnost použití dalších karet – karta IREDO, karta Dopravního podniku města Pardubic, In karty Českých drah – je již připravena podepsáním všech nutných dokumentů pro předání dat jednotlivých dopravců nutných pro úpravy softwaru čteček a palubních počítačů pro akceptaci uvedených karet.

Foto: Dopravní podnik města Hradce Králové
Foto: Dopravní podnik města Hradce Králové

Součástí zakázky jsou i nové elektronické označníky

Součástí zadání pro dodávku nového odbavovacího systému bylo i dodání 19 kusů nových elektronických zastávkových on-line označníků pro vybraných 11 zastávek nahrazujících současné, mnohdy bohužel z důvodů nedostatku náhradních dílů nefungující elektronické označníky.

První tři kusy těchto nových elektronických označníků by se měly objevit na počátku letošního prosince na zastávkách MHD Zimní stadion rekonstruovaného přestupního uzlu Fortna. Cestujícím budou mimo jiné poskytovat informaci o reálném příjezdu daného spoje do zastávky (panel může zobrazit až 12 reálných nejbližších příjezdů vozidel MHD) a kompletní jízdní řády příslušné zastávky.

Nový odbavovací systém, respektive některé jeho prvky, komunikují s nově realizovaným inteligentním systémem řízení dopravy realizovaným projektem Magistrátem města Hradec Králové a zajišťují tak ve vybraných světelných křižovatkách preferenci vozidel MHD pomocí tohoto systému – i na této spolupráci vyžadující další softwarové úpravy práce probíhají.

O skutečném termínu ukončení platnosti stávajících Městských karet či o další budoucnosti jízdenek zakoupených prostřednictvím aplikace HopOn budou cestující dopravním podnikem včas informováni.

Konečný termín celkové realizace předpokládá dopravce z důvodu nedostatku komponent pro výrobu zařízení odbavovacího systému v dubnu příštího roku.

Foto: Dopravní podnik města Hradce Králové

Zdroj a foto: Dopravní podnik města Hradce Králové, úvodní foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: