V Plzni schválili slevu na jízdném v MHD, např. u seniorů se sníží hranice nároku na přepravu zdarma

Záměr poskytnout nově vybraným kategoriím cestujících v plzeňské městské hromadné dopravě slevu schválili radní města Plzně. Změny vejdou v platnost od 1.dubna 2023.

Cestující ve věku od 15 do 18 let a studenti ve věku od 18 do 26 let mohou cestovat MHD na jednotlivé jízdenky za poloviční jízdné, až dosud pro ně žádná taková sleva neplatila a slevy měli pouze u předplatného. U seniorů se pak sníží hranice nároku na přepravu zdarma, a to ze 70 na 65 let. 

Rada města záměr schválila a zveřejnil s tříměsíčním předstihem, aby cestující, jichž se změny týkají a kupují si předplatné zpravidla na přelomu roku, dostali prostor na rozhodnutí, zda si kupovat celoroční nebo jen čtvrtletní předplatné a poté využili od dubna nové možnosti.

Radní zároveň rozhodli o tom, že seniorům starším 65 let bude stačit k prokázání nároku na slevu občanský průkaz nebo jiný doklad s fotografií a datem narození. Plzeňská karta tak pro ně již nebude povinná. Tato změna bude platit už od 1. ledna 2023.

„Pro území města Plzně, tedy v takzvané vnitřní zóně, platily dosud jiné podmínky než v dalších tarifních zónách Integrované dopravy Plzeňského kraje, tedy ve vnějších zónách. Naším cílem bylo sjednotit podmínky i výši slev v integrované krajské dopravě i plzeňské MHD. Současně samozřejmě chceme i zohlednit složitou ekonomickou situaci, do níž se mnohé skupiny obyvatel dostaly a dostávají,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Připomněl, že v Plzni nyní jezdí děti do 15 let zdarma s Plzeňskou kartou. Žáci ve věku 15 až 18 let mají nárok pouze na zlevněné předplatné, nikoliv však na zlevněné jednotlivé jízdné! Stejné je to u studentů ve věku 18 až 26 let.

„Plníme to, co jsme lidem před volbami slíbili. Uvědomujeme si, že doba je pro mnoho lidí opravdu složitá a my jim tímto krokem jako město chceme alespoň částečně pomoci. Věřím, že tím seniory, mladé lidi a v řadě případů celé rodiny potěšíme a usnadníme jim cestování po Plzni nejen za prací, ale třeba i za kulturou, sportem a volnočasovými aktivitami,” řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Nárok na zlevněné krátkodobé jízdenky bude mít od 1. dubna 2023 vedle nyní platného okruhu osob také držitel Plzeňské karty, který je zároveň:

  • osoba od 15 do 18 let
  • student od 18 do 26 let
  • osoba pobírající mateřský/rodičovský příspěvek
  • osoba na mateřské/rodičovské dovolené
  • válečný veterán
  • osoba v hmotné nouzi.
Tramvaj Škoda ForCity Smart 40T pro Plzeň

Zdroj: Magistrát města Plzně, foto: Dan Donovan a Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: