V Brně se bude v příštím roce pokračovat v projektu Tramvaj pro Brno, modernizace se dočká i vozový park trolejbusů

Dopravní podnik města Brna bude i v příštím roce pokračovat v modernizaci vozového parku. Do oprav tratí, kabelových tras a dalších objektů bude investovat až 577 miliónů korun.

I nadále se bude pokračovat v projektu Tramvaj pro Brno, v rámci kterého DPMB kompletuje v medláneckých ústředních dílnách vozy Drak. K pětadvaceti hotovým vozům se v roce 2023 přidají další čtyři v celkové hodnotě 126 miliónů korun. DPMB podle smlouvy může do roku 2024 pořídit komponenty pro sestavení až 41 tramvají.

Podnik využije rámcové smlouvy a pořídí další čtyři obousměrné tramvaje Škoda ForCity Smart 45T od skupiny Škoda Group. Tramvaje jsou homologované speciálně pro město Brno. K první, která vyjela 11. prosince 2022 do pravidelného provozu s cestujícími, se do jara přidají další. Cena za jeden kus je dle smlouvy 60 miliónů Kč. „Další tramvaje tohoto typu budeme pořizovat podle aktuálních finančních možností. Stále hledáme vhodnou dotační příležitost, abychom mohli za tuto cenu pořídit tramvají co nejvíce,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Tramvaj Škoda ForCity Smart 45 od skupiny Škoda Group před zastávkou Nemocnice Bohunice, 1.12.2022

Další modernizace se dočká i vozový park trolejbusů. Po dobré zkušenosti s projektem „Mario“ DPMB nakoupí komponenty na dalších 10 trolejbusů typu SOR TNS 12. Kompletaci opět zajistí pracovníci vozovny a dílen v Komíně. Protože trolejbus typu TNS 12 není pro provoz v ČR (a ani nikde jinde) homologován, čeká první vůz několik zkoušek a revizí všech systémů. Následně vyjede do zkušebního provozu bez cestujících, ve kterém musí odjezdit 10 tisíc km. První sestavený vůz mohli vidět již návštěvníci veletrhu CZECHBUS v Praze Letňanech, kde byl vystaven na stánku společnosti SOR Libchavy.

„V optimistickém výhledu by mohl svézt první cestující na přelomu zimy a jara. Druhý vůz tyto jízdy absolvovat nemusí, bude tedy čekat na „zelenou“ pro první vůz a do provozu s cestujícími by se tak vydaly společně,“ dodal Havránek. Cena za 10 skládaček je 80 miliónů korun.

Dopravce také využije rámcové dohody na dodávku parciálních trolejbusů Škoda 32 Tr. Do Brna by desítka nových vozů měla dorazit během druhého čtvrtletí příštího roku. Dopravní podnik za ně zaplatí 118 miliónů Kč. Nové trolejbusy v provozu nahradí vozy 14Tr a 21Tr.

SOR TNS 12 vystavený na veletrhu CZECHBUS v Praze Letňanech
SOR TNS 12 vystavený na veletrhu CZECHBUS v Praze Letňanech

Stavební investice

Vzhledem k nutným úsporám Dopravní podnik města Brna omezil plánované stavební investice. Přesto do oprav tratí, kabelových tras a dalších objektů investuje až 577 miliónů korun. Na některé projekty má přislíbenou dotaci od města Brna.

Modernizace tramvajové trati Vídeňská, v úseku Bohunická – Moravanské Lány

Celková modernizace tohoto úseku bude spočívat především v kompletní rekonstrukci kolejového roštu a sanace podloží včetně odvodnění. Díky použití moderních odhlučňovacích prvků dojde ke snížení hlučnosti z tramvajové dopravy. Součástí stavebních úprav je i úplná změna systému trolejového vedení a rekonstrukce napájecích kabelů. „Díky modernizaci tratě budou tramvaje v tomto úseku jezdit rychlostí 60 km/hod., čímž dojde ke zkrácení dojezdových časů,“ vysvětlil dopravní ředitel DPMB Jan Seitl.

Termín: červen–září 2023, výluka MHD červenec–srpen 2023

Cena: 130 miliónů Kč

Tato stavba se uskuteční pouze pokud na ni DPMB najde vhodnou investiční dotaci.

Stavba vratné smyčky v Pisárkách

V roce 2023 DPMB zahájí stavbu dlouho připravované vratné tramvajové smyčky v oblasti zastávky Lipová. Vybudování smyčky umožní zrušit zbytečné manipulační jízdy tramvají, které se na cestě do pisárecké vozovny ze směru od Bystrce musí jezdit otáčet až na Mendlovo náměstí. „Realizací toho projektu tak dojde k časovým i finančním úsporám, které jsme vyčíslili až na 6 miliónů korun ročně,“ dodal Seitl. Součástí stavby je i kompletní vybudování nového kolejového rozvětvení ve vozovně Pisárky a úprava zpevněných ploch pro odstavování tramvají.

Termín: předpokládané zahájení výstavby v lednu 2023 a dokončení v létě 2024

Cena: v roce 2023 by mělo být proinvestováno přibližně 320 miliónů Kč

Přístřešky a bezbariérové zastávky

Ani v příštím roce nezapomene dopravní podnik na zvyšování komfortu pro cestující. V plánu má přestavbu dvou zastávek a doplnění 12 přístřešků. Přestavby na bezbariérové se dočkají zastávky Antonínská v obou směrech a zastávka Pionýrská ve směru z centra. Přístřešky dopravce doplní nejen na těchto zastávkách, ale také například Rakovecká-smyčka nebo Výstaviště, hlavní vstup – směr z centra. Do nových bezbariérových zastávek a přístřešků dopravní podnik v roce 2023 investuje cca 13 miliónů Kč.

Nový přestupní terminál Nemocnice Bohunice, 11.12.2022

Zdroj: DPMB, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: