Správa železnic slaví 20 let od svého založení. Ve znamení výročí se tak ponese celý letošní rok

Dnešní Správa železnic vznikla v roce 2003 po rozdělení Českých drah na dva samostatné subjekty.

Zatímco ČD začaly fungovat jako dopravce, Správa železnic dostala na starost infrastrukturu. Už rok po svém vzniku se stala investorem stavebních akcí na železnici. Od 1. září 2011 začala zajišťovat řízení železničního provozu a její řady tak rozšířilo několik tisíc výpravčích a dispečerů. V polovině roku 2016 pak převzala více než 1 500 nádražních budov.

S rozšiřováním agendy postupně rostl i počet zaměstnanců. Dnes jich je více než 17 000 a díky tomu se Správa železnic řadí mezi největší zaměstnavatele v ČR nejen v dopravním sektoru. Navíc neustále pracuje na tom, aby byla progresivní a pro zákaznicky orientovanou firmou.

„S převodem nádražních budov se našimi přímými zákazníky stali cestující z vlaků, což považujeme za velký závazek. Od začátku jsme se proto zaměřili na zlepšování stavu nádražních objektů. Do současnosti jsme jich zrenovovali téměř 300, na dalších čtyřech desítkách se momentálně pracuje,“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a pokračuje: „Naplno se rekonstruují i ty největší památkově chráněné nádražní budovy v Česku, například na pražském hlavním nádraží, v Českých Budějovicích nebo v Plzni. Změna k lepšímu se týká i nabízených služeb ve zrekonstruovaných objektech.“

Velmi sledovanou oblastí nejen z pohledu cestujících je modernizace tratí a stanic. Za dvě desítky let své existence Správa železnic zrekonstruovala úseky o celkové délce přes 1 600 km. Z toho 621 km se nacházelo na některém ze čtyř železničních koridorů. Jejich přestavba je téměř u konce.

Zásadním tématem je také zvyšování bezpečnosti provozu. K tomu mimo jiné přispívá instalace evropského zabezpečovače ETCS, jehož důležitou funkcí je automatické zastavení vlaku v případě jízdy na červenou. Jen za uplynulý rok jím bylo vybaveno 417 km tratí, ve zkušebním nebo ostrém provozu je už téměř 800 km tratí. V úseku mezi Olomoucí a Uničovem byl navíc vůbec poprvé v Česku zaveden výhradní provoz vlaků pod dohledem tohoto nejmodernějšího zabezpečovacího zařízení.

S tématem bezpečnosti souvisí i problematika železničních přejezdů. Ideálním řešením je jejich náhrada nadjezdy nebo podjezdy, zde uveďme například výstavbu nadjezdů v Dluhonicích nebo náhradu všech přejezdů při modernizaci traťových úseků 4. koridoru mezi Soběslaví a Doubím a Sudoměřicemi a Voticemi. Současně také dochází ke zvyšování zabezpečení přejezdů instalací zabezpečovacího zařízení se světly a závorami. V uplynulé době se například podařilo doplnit závory na všech přejezdech nacházejících se na silnicích první třídy.

Zdroj: Správa železnic, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: