České dráhy hledají dodavatele bateriových vlaků pro provoz v Moravskoslezském kraji

České dráhy vypsaly zadávací řízení na dodání a servis vlaků napájených z trakčního vedení a také z velkokapacitních baterií.

Pro provoz v Moravskoslezském kraji poptávají patnáct vlaků s dojezdem nejméně 80 kilometrů v bateriovém režimu. V budoucnosti plánují pořízení dalších bateriových vlaků pro různé regiony České republiky.

„Mezi regionálními objednavateli dopravy se zvyšuje zájem snižovat emise skleníkových plynů a zkvalitňovat dopravní obslužnost. Oboje splňují elektrické jednotky s bateriemi. Na elektrifikovaných úsecích jsou napájeny přímo z troleje a na neelektrifikovaných tratích zajišťuje pohon elektřina akumulovaná v baterii. Plán nasadit bateriové vlaky je nejdál v Moravskoslezském kraji, pro který se nyní chystáme nakoupit 15 bateriových jednotek,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

České dráhy chtějí koupit 15 jednotek ve dvousystémovém provedení pro napájení z troleje 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC a navíc z baterie (BEMU 140 AC/DC). V budoucnu plánují pořizovat také další typ bateriových vlaků s napájením pouze 25 kV 50 Hz AC a z baterie (BEMU 140 AC) pro regiony s jednou napájecí soustavou.

Bateriové jednotky budou vybaveny zabezpečovacím a komunikačním systémem ETCS a GSM-R. Při napájení z troleje budou mít maximální rychlost 160 km/h a z baterie 120 km/h. Baterie musí umožnit dojezd nejméně 80 kilometrů. Jednotky budou vybaveny systémem rekuperace, který umožní elektřinu vyrobenou při brzdění vracet zpět do trakční sítě nebo do baterií. Díky tomu se sníží energetická náročnost nových vlaků. Požadovaná je schopnost provozu několika spojených jednotek v jednom vlaku řízeném jedním strojvedoucím. Nasazení prvních bateriových vlaků se předpokládá v roce 2025. Předpokládaný objem investice zahrnující pořízení vlaků, vybraných náhradních dílů a servis po dobu 15 let je 3,4 miliardy Kč.

Zdroj: České dráhy, foto: Siemens Mobility

Leave a Reply

%d bloggers like this: