Pražský dopravní podnik zaznamenal v loňském roce 83 srážek tramvají s chodci, čtyři případy skončily smrtí

Celkem 83 případů srážek tramvají s chodci zaznamenal v loňském roce Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), což je o necelých 5 % méně než v předcovidovém roce 2019. Většina nehod loni skončila s lehkými zraněními chodců, 19 s těžkými. Po dvou uplynulých covidových letech, kdy ani jedna srážka s tramvají v Praze neskončila smrtí chodce, DPP loni zaznamenal celkem čtyři tragické nehody.

Oproti covidovému roku 2021 došlo v loňském roce v Praze k více než dvojnásobnému počtu srážek tramvají s chodci. Při srovnání s předcovidovým rokem 2019, ve kterém DPP eviduje 87 případů, se za loňský rok jedná o pokles o necelých 5 %. K výraznému zlepšení ve srovnání s rokem 2019 došlo v kategorii lehkých zranění (pokles o 36 %), nebo v počtu srážek u žen (pokles o 42 %). Téměř beze změny zůstaly počty nehod, ke kterým došlo v zastávce nebo mimo přechod. A to přes to, že mobilita obyvatel, počet vypravených spojů či přepravených cestujících se vrátila na předcovidovou úroveň roku 2019.

K lepším výsledkům v jednotlivých ukazatelích počtů srážek tramvají s chodci v posledních letech bezesporu přispěla dlouhodobá společná kampaň „Neskákej mi pod kola!“ a důraz na tuto problematiku na pravidelných školeních řidičů DPP. Statistiky v letech 2020 a 2021 výrazně ovlivnily důsledky pandemie covid-19, tj. menší mobilita obyvatel, nižší počet cestujících v MHD i turistů v Praze. Na druhou stranu návrat k běžnému fungování včetně zahraničních turistů do Prahy se ve statistikách za loňský rok projevil opětovným nárůstem počtu srážek tramvají s cizinci (o 32 % oproti roku 2019), zvýšil se počet střetů tramvají s muži (o 11 % oproti roku 2019), a také počet nehod, které se staly přímo na přechodech pro chodce (o 43 %).

Z dlouhodobých statistik se ukazuje, že děti se na počtech srážek s tramvajemi podílí nejmenší měrou. Loni to bylo 12 případů, tvořily zhruba 14 %. Oproti roku 2019 došlo v této kategorii k nárůstu o 140 %. Bohužel se do statistiky této kategorie promítlo to, že část zasažených dětí byli cizinci. Na opačném konci žebříčku stojí muži, kteří se dlouhodobě podílí na většině nehod. Loni stáli za 51 případy, tj. podíleli se více než 61 % na celkové statistice. Naopak u žen DPP loni zaznamenal 21 případů a pokles oproti roku 2019 o 42 %. „Můžeme být za to šťastní, že děti mají v této oblasti více rozumu než dospělí. S potěšením konstatujeme, možná i díky prevenci, opatrnosti, že děti se necítí být absolutně neohrožené, což bylo cílem nejen kampaně Neskákej mi pod kola!“ doplňuje Martin Doubek, vedoucí odboru Technická kontrola DPP.

Celkem šest srážek skončilo loni bez zranění chodců a téměř polovina, 41 případů byla pouze s lehkými. Bohužel s těžkými zraněními skončilo 19 případů, což je téměř pětkrát více, než v roce 2019 či dvakrát více než i rok dříve. Fatálně, tedy smrtí, skončily loni čtyři případy – všechno muži. Jeden z nich v momentě, kdy přecházel spřáhla mezi vozy v soupravě, což je vždy hazard se životem. Upadl pod druhý vůz a zaplatil za to svým životem.

Na téměř třetině nehod se podílí cizinci, jejich podíl roste

DPP v loňském roce zaznamenal celkem 25 případů srážek tramvají a cizinců. Cizinci mají dlouhodobě významný podíl na celkovém počtu sražených chodců. Zatímco v roce 2016 i 2017 to bylo téměř stejně 24 %, v roce 2018 se podíleli už 29 %, o rok později 22 %, v roce 2020 více než 23 % a loni cizinci tvořili třetinu nehod. Ve srovnání s rokem 2019 jejich počet narostl o 32 %, což koresponduje s návratem turistů do Prahy.

V zastávkách 21, na přechodech 33 případů

Počet srážek tramvají s chodci přímo v zastávkách se ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 téměř nezměnil (21 případů loni vs. 20 případů v roce 2019), obdobně jako mimo přechod (43 nehod loni vs. 44 nehod v roce 2019). Bohužel přímo na přechodech loni přibylo oproti roku 2019 o 43 % srážek s chodci: 33 vs. 19 případů.

Zdroj: DPP

Nejčastější omyly či příčiny srážek tramvají s chodci

· NA PŘECHODU PRO CHODCE MÁM ABSOLUTNÍ PŘEDNOST!

Přesvědčení značné části chodců, že na přechodu vyznačeném zebrou mají absolutní přednost i před přijíždějící tramvají je ZCELA MYLNÉ.

· NEKOUKÁM, NESLYŠÍM ANEB I MOBIL MŮŽE ZABÍJET

Nepozornost chodců a nevnímání okolí, soustředění se na displeje svých mobilů za chůze místo na okolní dopravní situaci. Smrtící může být kombinace s posloucháním hudby, kvůli čemuž neslyší, ani nevnímají přijíždějící tramvaj a její varovné zvonění. Takový chodec nedokáže včas a s rozvahou zareagovat na blížící se nebezpečí.

· TO STIHNU! TRAMVAJ KDYŽTAK ZABRZDÍ…

Chybný odhad vzdálenosti a délky brzdné dráhy přijíždějící tramvaje, kdy se chodec před ní na poslední chvíli snaží přeběhnout tramvajový pás či ulici a domnívá se, že to v pohodě stihne. To je nejčastější příčina srážek zejména cizinců, kteří vůbec nejsou zvyklí na tramvajový provoz v Praze, resp. na jeho intenzitu, hustotu i samotnou rychlost vozidel.

„Neskákej mi pod kola!“

DPP dlouhodobě a systematicky pracuje na zvyšování bezpečnosti cestujících i ostatních účastníků silničního provozu. Ve spolupráci s BESIPEM, Magistrátem hl. m. Prahy, Policií ČR a ROPIDem bude

pokračovat v osvětové kampani „Neskákej mi pod kola!“, která je zaměřena zejména na prevenci srážek tramvají s chodci. Kampaň používá např. drsná videa skutečných případů z běžného provozu, nastříkané siluety chodců na přechodech na místech srážek, či nepřehlédnutelný žlutočerný polep na preventivní tramvaji s lebkou, siluetami obětí, které jejich nepozornost stála život a aktualizovaným skóre usmrcených chodců a sloganem „Pomoz mi nezabíjet!“. DPP bude v kampani ve spolupráci s partnery nadále upozorňovat na rizika při lehkovážném chování či nepozornosti v MHD. V loňském roce se osvěta rozšířila o informování cestujících o povinnosti se za jízdy držet ve všech prostředcích MHD. V některých situacích v běžném provozu je např. autobus občas nucen prudce změnit směr jízdy, nebo brzdit. DPP proto apeluje na cestující, aby dodržovali přepravní řád a v případě nenadálého nutného zabrzdění či mimořádné nehody, si tak nezpůsobili zdravotní úraz v salonu vozů. Příčinou mimořádnosti může být právě i vstup chodce do dráhy autobusu nebo tramvaje.

V průměru tři nehody tramvají s motorovými vozidly denně

Srážky s chodci tvoří pouze malý podíl na celkovém počtu nehod tramvají v Praze. V loňském roku to bylo necelých 6 %. Absolutní většinu dopravních nehod tramvají tvoří střety s motorovými vozidly. V loňském roce jich bylo celkem 1241, tj. bezmála 3,4 nehody na každý den v roku. Meziročně se jedná o téměř 26% nárůst, nicméně ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 jich loni bylo o 3,1 % méně, i když se intenzita individuální osobní dopravy v Praze dostala na téměř stejnou úroveň jako v roce 2019.

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: