Správa železnic vyhlásila výběrové řízení na zhotovení inženýrskogeologického průzkumu pro Berounský tunel

Zakázka je koncipována jako rámcová dohoda na celý podrobný geotechnický průzkum s předpokládanou celkovou hodnotou ve výši 278 milionů korun.

Na základě rámcové dohody a zpracovaného projektu průzkumných prací bude Správa železnic zadávat vybranému dodavateli jednotlivé dílčí zakázky, a to podle aktuálních potřeb a finančních možností.

Berounský tunel o délce 24,7 km bude nejvýznamnějším stavebním objektem na novostavbě trati mezi Prahou a Berounem. Umožní odklon dálkové dopravy ze stávající trati podél Berounky, díky rychlosti až 200 km/h a navíc výrazně zkrátí dobu cestování z metropole na západ Čech.

Nová dvoukolejná trať začne na upraveném výjezdu ze stanice Praha-Smíchov. V oblasti Barrandova se koleje zanoří do 24,7 kilometru dlouhého tunelu a vyústí v Berouně na novou mostní estakádu přes údolí Berounky. Na pražské straně bude vybudována odbočka na Branický most ve směru na Prahu-Krč. Nový tunel bude navržený na maximální rychlost 200 km/h.

Ražba bude z velké části prováděna plnoprofilovými tunelovacími stroji TBM v hloubce až 150 metrů pod povrchem. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2028 a dokončení o sedm let později.

Zdroj vizualizace: SUDOP Praha

Zdroj: Správa železnic, vizualizace: SUDOP Praha

Leave a Reply

%d bloggers like this: