Holický železniční přejezd v Olomouci nahradí během následujících měsíců nadjezd

Frekventovaný železniční přejezd na koridorové trati přímo v Olomouci bude brzy minulostí.

Přejezd s označením P6532 se nachází na silnici III. třídy v Holické ulici, která patří k významné obslužné komunikaci mezi olomouckými městskými částmi Nový Svět a Holice. Práce se naplno rozběhnou v červenci, po novém nadjezdu projedou první auta na konci příštího roku. Celkové investiční náklady akce dosahují 375 milionů korun.

Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice III/03551. Přeložka stávající silnice o délce 468 metrů bude obousměrná s vyhrazenými jízdními pruhy pro cyklisty, pro pěší vznikne jednostranný chodník. Nadjezd budou řidiči překonávat maximální rychlostí 50 km/h.

Součástí stavby je také přeložka účelové komunikace spojující Holickou a Technologickou ulici, modernizace přinese chybějící cyklopruhy a chodník. Akce byla projektována a koordinována v návaznosti na připravované stavby Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc, které řeší navazující úseky silnice.

Zdroj a foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: