Šestikilometrový úsek koridoru mezi Lipníkem nad Bečvou a Drahotušemi projde modernizací

Správa železnic dnes vypsala soutěž na zhotovitele stavby. Významnou součástí připravované investice je také vybudování nové odbočky Jezernice, která rozdělí mezistaniční úsek a zvýší tak propustnost vytížené trati a zjednoduší organizaci dopravy při údržbě a mimořádnostech.

Současný stav infrastruktury v daném úseku vyžaduje častou a nákladnou údržbu, což má negativní dopad na plynulost osobní i nákladní dopravy. V rámci stavby se proto bude sanovat železniční spodek, proběhne kompletní výměna kolejí, pražců a štěrku, v celém úseku se vybuduje nové trakční vedení. Trať také získá nejmodernější zabezpečovací zařízení. Projekt počítá s rekonstrukcí devíti mostů a čtyř propustků. Pro snížení hluku se v okolí Slavíče počítá s ochrannou protihlukovou stěnou.

Modernizace koridorového úseku může začít podle průběhu soutěže letos v září, stavebně by měla skončit na konci roku 2027. Postup prací je navržen tak, aby umožňoval provoz v maximálním možném rozsahu, proto se postaví dvě provizorní odbočky, které celý modernizovaný úsek rozdělí na třetiny. Po dobu stavby se kolem pracovních míst zřídí pevné bezpečnostní zábrany, které umožní v provozované koleji rychlost vlaků 80 km/h. V rámci rekonstrukce trakčního vedení zajistí zhotovitel takovou bezpečnostní ochranu, která vyloučí použití tzv. hákovnic.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 792 949 770 korun. Celkové investiční náklady stavby dosahují 2,2 miliardy korun. Stavba bude financovaná z národních zdrojů a z úvěru od Evropské investiční banky.

Stavba je úzce koordinována s rekonstrukcí dalšího koridorového úseku, konkrétně mezi stanicemi Polom a Suchdol nad Odrou. Práce v této části se rozběhnou v roce 2025, kdy bude průjezd mezi Lipníkem a Drahotušemi dočasně bez omezení. V souběhu pak budou pokračovat na obou úsecích v letech 2026 a 2027.

Zdroj a foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: