Společnost Flix představila svou klimatickou strategii a bilancuje milníky v oblasti úspor CO₂

Společnost Flix jen v roce 2022 ušetřila více než 800 000 tun CO₂ zajištěním moderního a cenově dostupného cestování. Kromě toho bylo od roku 2015 kompenzováno vice než 98 000 tun CO₂.

Před Dnem Země, který se letos koná v sobotu 22. dubna, představuje společnost Flix svoji klimatickou strategii a bilancuje milníky, které v jejím rámci již naplnila. Klimatická strategie společnosti Flix, klíčová součást širší strategie ESG, se opírá o čtyři hlavní zásady – vyhnout se, snížit, kompenzovat a zapojit – a poskytuje ucelený rámec pro opatření umožňující nabízet udržitelná, cenově dostupná a snadno použitelná řešení pro hromadnou dopravu, přičemž dlouhodobým cílem je úplná dekarbonizace.

“Vždy jsme chtěli stát v čele transformace mobility s cílem poskytnout co největšímu počtu cestujících chytré a cenově dostupné alternativy k osobním automobilům. S pevnou klimatickou strategií a mnoha mezioborovými projekty, které ji prosazují, jsme se k této změně odhodlali. Nyní spoléháme na to, že nás v celém procesu podpoří rozhodovací orgány tím, že zajistí správnou
infrastrukturu a umožní škálovatelnost udržitelných řešení v dodavatelském řetězci pomocí konkrétních a hmatatelných opatření,”
uvedl André Schwämmlein, zakladatel a generální ředitel společnosti Flix.

Klimatická strategie společnosti Flix a její čtyři zásady

  1. Vyvarovat se. První relevantní údaje se týkají snížení emisí CO₂: jen tím, že si vybrali moderní vozidla Flixbus místo jiných možností, jen v roce 2022 cestující ušetřili více než 800 000 tun CO₂1. Kromě toho společnost Flix omezuje svůj dopad tím, že s využitím technologií 1 Na základě emisních faktorů Německé agentury pro životní prostředí (UBA) a Agentury pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických ve vztahu k údajům získaným z analýzy Well-toWheel společnosti Flix a z průzkumů jízd zákazníků.
  2. Omezovat. Pokud jde o snižování emisí CO₂, klíčovou páku představuje transformace vozového parku prostřednictvím testování alternativních pohonů a paliv. Vedle pilotování prvních dálkových e-busů a testování solární energie a bioplynu se společnost Flix v souladu se svým technologicky otevřeným přístupem podílí také na vývoji autobusu na vodíkové
    palivové články prostřednictvím projektu HyFleet. Kompenzovat. Na tomto vývoji směrem k udržitelnější mobilitě se podílejí i samotní cestující: od roku 2015 bylo díky dobrovolným příspěvkům cestujících společnosti FlixBus a důvěryhodnému systému kompenzace, který byl vytvořen ve spolupráci s nevládní organizací atmosfair, kompenzováno více než 98 000 tun CO₂, což odpovídá více než 3,7 miliardám km ujetých autobusy FlixBus.
  3. Zapojit se. Zatímco proces transformace vozového parku je podporován strategickými spolupracemi napříč odvětvími, jako je partnerství se společností Daimler Buses, pozitivní dopad může mít i zapojení zákazníků do kompenzace emisí CO2 a jejich povzbuzování k volbě kolektivní mobility. Společnost Flix uznává zapojení zúčastněných stran jako klíčovou hnací
    sílu ochrany klimatu.

Společnost předkládá své klimatické cíle iniciativě Science-Based Target (SBTi), která poskytuje firmám jasně definovanou cestu ke snížení emisí v souladu s cíli Pařížské dohody. Na začátku roku 2023 se k SBTi zavázalo více než 4 800 společností a více než 2 500 z nich již získalo schválení své cesty snižování emisí. Očekává se, že ke schválení cílů společnosti Flix dojde ještě letos. Tímto závazkem si společnost Flix stanoví konkrétní cíle pro snižování emisí do roku 2032 jako střednědobý cíl na cestě k úplné dekarbonizaci, k níž má dojít nejpozději v roce 2050.

Kromě toho se společnost Flix účastní iniciativy Global Compact OSN, největší dobrovolné iniciativy na světě, která podporuje podniky a organizace v přijímání udržitelných a společensky odpovědných politik a postupů a do které je zapojeno více než 22 000 účastníků z více než 160 zemí.

Zdroj: Flix, foto: IVECO BUS

Leave a Reply

%d bloggers like this: