V pondělí odstartuje další etapa rekonstrukce Barrandovského mostu

Částečná omezení budou již o tomto víkendu.

V pondělí 15. května vyjedou na Barrandovský most stavební stroje a začnou tak hlavní práce druhé etapy rekonstrukce mostu. Řidiči nicméně musí počítat s postupným omezováním dopravy již od soboty 13. května, které bude trvat dva dny. V letošním roce se bude v rámci rekonstrukce odstraňovat mostní svršek a stávající vybavení na severní polovině jižního mostu a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu.

V rámci rekonstrukce Barrandovského mostu je v plánu také výměna mostních dilatačních závěrů, sanace spodní části nosné konstrukce jižního mostu, postaveny budou nové římsy, položeno nové vozovkové souvrství včetně dobetonávky speciálním vysokopevnostním betonem s rozptýlenou výztuží UHPFRC (Ultra-High-Performance Fibre Reinforced Concrete) a položena nová izolace. Na Barrandovském mostě budou vyměněny mimo jiné zbývající části ložisek a most bude zesílen vložením dodatečného předpětí. Na rampě od Barrandova budou opraveny obě opěry.

Postup instalace značení a uzavření části Barrandovského mostu

· V noci z 10. na 11. května se uskuteční otevření přejezdů pro převádění dopravy do protisměru a zpět na Barrandovském mostě. Dále dojde k operativnímu omezení dopravy pro instalaci proměnného značení, které doplňuje liniové řízení dopravy v trase na Městském okruhu při příjezdech na Barrandovský most.

· Od soboty 13. května je v plánu instalace širších dopravních vztahů a orientačního dopravního značení na objízdné trase, instalaci značení pro uzavření cyklostezky a objízdné trasy včetně vyznačení vyhrazeného pruhu pro autobusy v ulici K Barrandovu od křižovatky Lamačova.

· Přímo na mostě bude v sobotu připraveno omezení na severní konstrukci ve směru na Smíchov, kde budou vyznačeny tři provizorní pruhy.

· V sobotu se také začne pracovat na jižní konstrukci mostu a postupně dojde k převedení jednoho jízdního pruhu ze Smíchova na Jižní spojku do protisměru. Současně budou zahájeny práce na jižní polovině mostu, kde bude přibližně od 12:00 hodin uzavřena rampa z ulice K Barrandovu. Následovat bude postupné omezování dopravy ze čtyř pruhů na tři, což skončí v neděli 14. května.

Doprava v Praze v rámci rekonstrukce

Na Barrandovském mostě bude doprava vedena ve třech provizorních jízdních pruzích v každém směru (stejně jako tomu bylo v loňském roce při první etapě), tedy tři pruhy směrem na Smíchov a tři pruhy směrem na Braník. Jeden jízdní pruh ve směru Jižní spojka bude převeden do protisměru.

Největším dopravním omezením, které zásadně dopravu v Praze ovlivní, bude uzavření barrandovské rampy od Barrandova ve směru z ulice K Barrandovu na Jižní spojku. Objízdná trasa povede po D0 (Pražský okruh) Lochkovským tunelem a po Strakonické ulici zpět na Barrandovský most a Jižní spojku. Pro vzdálenější cíle (Modřany, Kamýk či například Chodov) bude možné pokračovat po okruhu D0 na sjezd Písnice, který se již otevřel 15. dubna 2023, a poté do centra po Libušské ulici, případně jet dál po D0 na sjezd Vestec. Možností je také dojet až k dálnici D1 a odtud zamířit do centra po ulicích Brněnská a 5. května.

Po dobu rekonstrukce budou na Pražském okruhu (D0) vyznačeny objízdné trasy, po kterých je možné jezdit bez dálniční známky. To v praxi znamená, že pokud je dopravním značením vyznačena objízdná trasa a je navedena na dálnici, mohou ji vozidla, která smějí vjíždět na dálnici, použít bez poplatku. U osobních vozidel je to dálniční známka. Je také nutné z dálnice sjet v místě, kde ji objízdná trasa opouští, neboť v dalším úseku dálnice již osvobození neplatí. Vjezd neplatí u vozidel s konstrukční rychlostí nižší než 80 km/hod.

Zdroj a foto: MHMP a TSK

Leave a Reply

%d bloggers like this: