Správa železnic dokončila další traťový úsek pod dohledem ETCS

Další traťový úsek v Česku je připravený pro provoz pod dohledem ETCS. Jedná se o trať z Ústí nad Orlicí do Lichkova a na státní hranici s Polskem.

Na trati se plánuje smíšený provoz vlaků pod dohledem i mimo dohled ETCS. Délka kolejí, které jsou nyní zapojeny do systému, činí celkem 50,8 kilometru. Nachází se na nich 248 nepřepínatelných eurobalíz, které slouží k předávání informací mezi traťovou a palubní částí evropského zabezpečovače.

Instalace systému ETCS přispívá ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Zařízení kontroluje průběh jízdy vlaku a dohlíží i na dodržování návěstí na trati a nejvyšší dovolené rychlosti. Při jejich nerespektování nejprve varuje strojvedoucího, a pokud je to nezbytné, samo dokáže zastavit i vlak.

Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD, práce probíhaly od loňského dubna. Celkové investiční náklady akce překročily 300 milionů korun.

Zdroj: Správa železnic, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: