Výsledkem kontrolní bezpečnostní akce v Ostravě je 1 687 cestujících bez jízdenky

V minulém týdnu vyrazilo do terénu 44 asistentů přepravy, 40 revizorů Dopravního podniku Ostrava a 46 strážníků Městské policie Ostrava.

Během kontrolní bezpečnostní akce bylo zkontrolováno 933 spojů, vyloučeno 1 687 cestujících bez jízdenky a uděleno 1 283 pokut.

Podle dopravního podniku se 13 týmů prioritně zaměřilo na vytipované úseky a linky s nejvyšším počtem vyloučených pasažérů za posledních šest měsíců. Šlo celkem o 18 linek. Revizoři se zaměřili především na centrum města. Dopředu ohlášená kontrolní akce trvala do sobotních ranních hodin.

„Bezpečnost a pocit bezpečí cestujících jsou naše dlouhodobé klíčové priority. Proto tyto akce děláme. Tentokrát v rámci kontrolního týdne asistenti častěji zavítali i do okrajových míst Ostravy. Nejvíce cestujících tak vyloučili na linkách č. 49 (12,78 %), 109 (12,63 %) a 103 (12,21 %), nejméně pak na lince č. 38 (1,84 %). Data ukázala, že v okrajových částech města byla platební morálka lepší než v samotném středu města,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

DPO má v současnosti 90 zaměstnanců přepravní kontrolory. Polovinu tvoří revizoři a druhou asistenti přepravy. Asistenti přepravy zvyšují kvalitu přepravy cestujících, zejména přispívají k bezpečí a pořádku ve vozidlech, informují, pomáhají cestujícím, a to třeba i s nákupem jízdného, nepokutují. V DPO fungují šestým rokem.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj DPO

Leave a Reply

%d bloggers like this: