DPP vymění s Prahou přes 300 nepotřebných pozemků za trať z Braníka do Modřan

Pražské zastupitelstvo schválilo směnu 359 pozemků mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a hlavním městem Prahou.

Dopravní podnik se zbaví pozemků, které nijak nevyužívá, a zároveň získá tramvajovou trať z  Braníka do Modřan, kterou dosud vlastnilo hlavní město.  Dopravní podnik vlastní na různých místech v metropoli 359 pozemků s celkovou hodnotou 724,89 milionu korun, které označuje jako zbytné. Jejich převedením na Prahu získá stavbu tramvajové trati vedoucí z  Braníku do Modřan, která je dosud ve vlastnictví města. Ta má hodnotu přes 741,96 milionu korun. Dopravní podnik uhradí hlavnímu městu rozdíl ve výši přibližně 17 milionů korun.

Na zmíněných pozemcích se v  minulosti vybudovaly veřejné komunikace či jiné stavby. Řada z  těchto majetků je v katastru nemovitostí vedena jako zeleň, jiná plocha, neplodná půda, sportoviště, rekreační plocha či společný dvůr. V případech, kdy na pozemcích nebyly vybudovány veřejné komunikace, lze pozemky označit za veřejný prostor pro případný budoucí rozvoj. Pro dopravní podnik se jedná o zbytný majetek, který svým charakterem neodpovídá předmětu jeho činnosti. Nicméně pro hlavní město se jedná o strategické pozemky.  

„Dopravní podnik dnes získal do svého majetku důležité pozemky pod tramvajovou tratí z Braníku do Modřan a dokončil tak první část dlouho diskutovaných směn pozemků s hlavním městem Prahou. Směny vnímám jako zajištění jistoty majetkového vlastnictví pro obě strany. Dvojsměrnou tramvajovou trať získá včetně objektů počínaje od výhybky na nádraží Braník. Trať dále vede jižně podél ulice Modřanská a Generála Šišky až k jejímu zatočení u křižovatky s ulicí Komořanská za stavební objekt Estakády na T6 u zastávky Čechova čtvrť o celkové délce 3,6 kilometru,” dodává Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy.  

Zdroj: MHMP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: