Správa železnic připravuje rekonstrukci stanice Turnov

Správa železnic vyhlásila tendr na projektanta rekonstrukce stanice Turnov, současně bude hledat také dodavatele, který navrhne podobu tamní nové provozní budovy.

Samotné práce by měly proběhnout v letech 2026 a 2027. Úprava kolejiště by měla zjednodušit jízdu vlaků ve směru na Jičín.

Rekonstrukce stanice Turnov zahrnuje výstavbu dvou oboustranných ostrovních nástupišť a jednoho vnějšího u nádražní budovy. Výška nástupních hran 550 mm nad kolejí zajistí pohodlný nástup do vlaků. Příchod cestujících na nástupiště bude podchodem, ze kterého bude zajištěn bezbariérový přístup.

Celkovou rekonstrukcí projde kolejiště celé stanice, změna jeho konfigurace odstraní nutnost měnit směr jízdy pro vlaky mířící na Jičín. Plynulejší řízení dopravy zajistí moderní staniční zabezpečovací zařízení. Nová technologie bude instalována i na navazujících traťových úsecích.

Novostavba provozního objektu turnovské stanice je poslední etapou prací na komplexu tamních nádražních budov. Bude určena pro umístění drážních technologií, dohledového pracoviště, skladu, kanceláří a záložního pracoviště dálkového řízení provozu. Součástí akce bude i výstavba služebního parkoviště a parkové úpravy v přilehlém prostoru.

Vizualizace stanice Turnov (zdroj: Správa železnic)

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: