Od soboty se vrací tramvaje do Badeniho ulice, DPP dokončil rekonstrukci tramvajové tratě

Dopravní podnik hl. m. Prahy v koordinaci s investiční akcí Technické správy komunikací hl. m. Prahy dokončil rekonstrukci tramvajové tratě v Badeniho ulici v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí.

Tramvajové linky číslo 2, 12, 18, 20, 41 a 97 se na zrekonstruovanou trať vrátí v sobotu 1. června 2023. Z důvodu dalších prací bude ještě do 3. září 2023 dočasně zrušena zastávka Chotkovy sady.

Od poloviny května 2023 zde proběhly práce, které vlastními silami zrealizoval DPP, rekonstrukci vozovek včetně chodníků provedla TSK. V rámci této investiční akce DPP vybudoval také nový ostrůvek naproti stávající zastávce Chotkovy sady směr z centra a přemístil na něj stejnojmennou zastávku ve směru do centra. Nová refýž je plně bezbariérová. Úprav a zlepšení bezbariérovosti se dočkala také zastávka z centra, kterou DP doplnil o prvky pro cestující s omezenou schopností orientace. Kromě toho DPP vyměnil kolejové rozvětvení od Badeniho ulice směrem k ulici Milady Horákové.

Martin Dufek a Petr Antony / Dopraváček.eu, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: