Společnost CZ LOKO předala Českým drahám první modernizovanou lokomotivu řady 742

Společnost CZ LOKO získala zakázku na kompletní modernizaci čtrnácti lokomotiv řady 742 na EffiShunter 1000M.

První modernizovaná lokomotiva byla v těchto dnech předána Českým drahám. Společnost CZ LOKO má s modernizací lokomotivy řady 742, přezdívané například jako „kocour“ nebo „bangle“, již zkušenost. Podobnou proměnu dělala totiž i pro jiné dopravce. Hnací vozidla řady 742 se vyráběla v letech 1977 až 1986 a po modernizaci z nich budou prakticky nová vozidla.

Původní plán počítal s dokončením modernizace všech 14 lokomotiv do roku 2024. Společnosti CZ LOKO se podařilo celou sérii modernizace urychlit a celá zakázka by měla být hotova ještě v letošním roce. První modernizované vozidlo již bylo Českým drahám předáno, v těchto dnech proběhne předání druhého a následně bude probíhat přejímka všech dalších modernizovaných vozidel. Pokud vše půjde podle plánu, poslední modernizovaná lokomotiva řady 742 by měla být předána v prosinci tohoto roku.

„Během modernizace dochází k využití původních podvozků a hlavního rámu vozidla včetně provedení jejich úprav souvisejících s modernizací. Vozidlo je vybaveno novou kabinou, novým hnacím soustrojím a také novými rozvody pneumatické a elektrické výzbroje. Pomocné pohony jsou také elektrické. Oproti původní lokomotivě bude mít ta modernizovaná nižší kapoty, které tak umožní lepší rozhledové poměry ze stanoviště strojvedoucího,“ říká Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis.

Vozidlo po modernizaci splňuje všechny závazné normy EN, ČSN, TNŽ, technické specifikace interoperability TSI a ustanovení příslušných vyhlášek UIC nutných pro uvedení drážních vozidel do provozu v České republice a na Slovensku. Modernizované lokomotivy jsou také vybaveny online monitoringem a diagnostikou a novou generací trakční a pomocné výzbroje. Původní podvozek i rám prochází také hlavní opravou a mnoha úpravami. Výkon spalovacího motoru 1000 kWh umožňuje maximální rychlost 100 km/h.

„Cílem projektu je nejen zásadní zvýšení efektivity provozu, komfortu a bezpečnosti obsluhy, prodloužení životnosti lokomotiv řady 742, ale také zásadní zrychlení a zlevnění budoucí údržby těchto vozidel. Lokomotivy původní výroby ČKD jsou nyní primárně v oblasti údržby extrémně drahé a navíc dochází k zásadnímu nedostatku náhradních dílů. Projekt komplexní modernizace řady 742, kdy kromě části původních podvozků a hlavního rámu jde prakticky o nové vozidlo, si kromě splnění definovaných technických a kvalitativních parametrů klade za cíl zrychlení a tím zlevnění budoucí periodické údržby. Jsme velice rádi, že speciálně národní dopravce České dráhy se tímto moderním trendem údržby fleetu vydává,“ říká Josef Gulyás, místopředseda představenstva a generální ředitel CZ LOKO.

V rámci koncepce obnovy je řada 742 společně s řadou 750.7 výhledově určena pro zajištění traťových výkonů na tratích vybavených ETCS. Budou využívány např. pro zajištění vozby při napěťových výlukách, pro zajištění přepravy nehodových prostředků (nehodový vlak) a v neposlední řadě pro provozní dispozice a přepravy dopravce, případně další požadované výkony v nezávislé trakci.

Modernizované lokomotivy řady 742 (foto: CZ LOKO)

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: České dráhy, foto: CZ LOKO

Leave a Reply

%d bloggers like this: