Se začátkem prázdnin skončila modernizace 1. koridoru v údolí Tiché Orlice

Se začátkem prázdnin se na trať mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí vrátily poslední dálkové vlaky odkloněné přes Havlíčkův Brod.

Modernizace 1. koridoru trvala dva a půl roku. Kompletní obnova železniční infrastruktury odstranila propady rychlosti, zvýšila bezpečnost dopravy a především její plynulost. Proměnila se také brandýská stanice, moderní nástupiště a podchod nabízí komfortní přístup k vlakům, novou fasádu i okna dostala výpravní budova.

Úsek, který prošel rekonstrukcí, měří téměř 10 kilometrů. Trať čekala na významnější opravu přes dvacet let. Stavba se dotkla železničního svršku včetně hloubkové sanace spodku pomocí technologie hutněných štěrkových pilířů. Komplexní rekonstrukcí prošlo trakční vedení, staré zabezpečovací zařízení nahradil nový elektronický autoblok. Výraznou modernizací prošly tři přejezdy a investice zahrnovala i stavbu protihlukových stěn o délce 392 metrů. Dále došlo v rámci modernizace ke zrušení zastávky Bezpráví a vybudováním nové odbočky.

„Náročná modernizace cílila už od přípravy na odstranění propadů rychlosti, zajištění maximální plynulosti dopravy vytíženého koridorového úseku a zvýšení bezpečnosti provozu. Oblouky o malém poloměru nám bohužel nedovolují zvýšit maximální rychlost na více než 110 km/h při jízdě pod ETCS,“ vysvětluje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Foto: Správa železnic

Podle Správy železnic byla citelnou provozní brzdou celého úseku vedle dlouhého mezistaničního úseku i samotná stanice Brandýs nad Orlicí. Její úrovňové řešení značně komplikovalo dopravu. Nyní jsou zde dvě vnější jednostranná nástupiště o délce 220 metrů, přístup k nim je bezbariérový a pod kolejištěm se zřídil nový podchod. Díky rekonstrukci stanice už zastavující vlaky nebrzdí projíždějící dálkové. Z modernizace těží rovněž nákladní doprava, vlakům slouží výhybna s dostatečně dlouhými kolejemi. Pomyslnou tečkou za celou rekonstrukcí je i částečná oprava výpravní budovy, která má novou fasádu, okna a dveře.

Foto: Správa železnic

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj a označené foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: