V Praze se otevřela Štvanická lávka, testuje se zde nová pěší navigace

Karlín a Holešovice nově spojuje Štvanická lávka, u které je testován prototypy pěší navigace v rámci Čitelné Prahy.

Na 300 metrů dlouhou konstrukci použili mostní specialisté unikátní ultra-vysocehodnotný bílý beton, poslední pole na holešovické straně je pak zvedací, aby odolalo i tisícileté vodě. Lávku navíc doplňují umělecká díla. Výstavba vyšla zhruba na 352 milionů Kč. S otevřením Štvanické lávky zároveň končí provoz přívozu P7, který doposud propojoval oba břehy.

„Přívoz, který spojoval oba břehy Vltavy, dnes nahrazuje elegantní bílá lávka. Čisté tvary lávky byly navíc obohaceny o pozoruhodné detaily, třeba jako je podsvícené bronzové zábradlí, které ukončují symbolické umělecké prvky zvířat. Lávka bude sloužit zejména pěším a cyklistům. Stavěná je ale tak, aby umožnila i nouzový průjezd záchranné služby. K lepší orientaci poslouží také prototypy nové městské navigace, konkrétně obelisk a směrovka v rámci projektu Čitelná Praha,” říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Lávka nově představuje jednoduchou spojnici pro pěší a cyklisty mezi městskými částmi Praha 7 a Praha 8 s tím, že je z lávky právě přímý přístup také na ostrov Štvanice. Stavět se začala v lednu 2022 a její šířka je čtyři metry, u rampy na ostrov Štvanice pak tři metry. Most je osvětlen LED pásy ukrytými v madle zábradlí, nebude tedy vznikat zbytečný světelný smog. Zajímavostí je, že zakončení madla na karlínské straně je v podobě koní, na té holešovické zase v podobě býků, ostrov Štvanici pak zdobí zajíci.

Mezi Karlínem a Štvanicí lávka překlenuje koryto Vltavy o šířce 38 metrů a mezi Štvanicí a Holešovicemi šířka koryta činí dokonce 149 metrů. Poslední pole mostu u holešovické strany je možné zvednout tak, aby odolalo i průtoku tisícileté vody. Stavba má také drobné spáry, kterými bude odtékat dešťová voda.

Nová Štvanická lávka (foto: MHMP)

Testování nové pěší navigace v rámci Čitelné Prahy

Nově řešená oblast poblíž tramvajové zastávky Holešovická tržnice je ideálním místem pro pilotování pěší navigace v rámci projektu Čitelná Praha. Nové obelisky a směrovky nahradí a výrazně zkvalitní stávající nedostačující značení hnědými turistickými směrovkami, které cílí především na návštěvníky města. Novinkou je například použití map bližšího i širokého okolí s vyznačením docházkové vzdálenosti a významných orientačních bodů (landmarks) nebo natočení prvků z pohledu chodce, které se osvědčilo mimo jiné v Londýně, ve kterém jsme se inspirovali nejvíce. Tým projektu Čitelná Praha pod vedením ROPID a v úzké spolupráci s dalšími organizacemi hl. m. Prahy podrobí prototypy nových prvků mobiliáře uživatelskému testování. Získaná data budou použita k finalizaci podoby i obsahu jednotlivých prvků pro jejich implementaci do komplexního wayfindingu v rámci celé Prahy.

Obelisk – nový prvek pěší navigace

Obelisk je zcela novým prvkem pěší navigace, který přináší souhrnné informace o okolí dané lokality. Samostatně stojící sloup obsahuje mapy blízkého i širšího okolí v docházkové vzdálenosti 5 a 15 minut, směrovky navigující na okolní body zájmu včetně nejdůležitějších turistických cílů nebo index ulic i důležitých cílů v okolí. Obelisk je natočen z pohledu chodce, který má tak možnost pouhým zvednutím očí porovnat realitu s mapou. Fyzická podoba prvků je sjednocena v rámci celé rodiny nosičů wayfindingu Čitelná Praha, aby byly na první pohled jasně rozpoznatelné. Základní antracitová barva materiálu je v záhlaví obelisku doplněna výrazným oranžovým pruhem a piktogramem Pražského chodce, průvodce pro pohyb městem.

Foto: Sandra Sedlecká, ROPID

Pěší navigace je součástí rozsáhlého projektu nového pražského wayfindingu Čitelná Praha. V úzké spolupráci s ROPID se na zkvalitnění orientace pro chodce podílí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Prague City Tourism. Stejně jako u všech prvků Čitelné Prahy stojí za fyzickou podobou obelisku a směrovky ateliér A69, grafickou podobu veškerého obsahu zpracovává studio Side2. Podkladové mapy jsou připravovány ve spolupráci s IPR, stejně tak vytipování cílů, na které prvky navigují nebo výběr konkrétních lokací pro jejich nejvhodnější umístění ve veřejném prostoru. Cílem je podpora pěšího pohybu místních i návštěvníků Prahy a z toho vyplývající rozprostření chodců i mimo hlavní pěší trasy, které umožní rozvoj méně frekventovaných oblastí a odlehčí často přeplněným trasám.

Foto: Sandra Sedlecká, ROPID

Kde bude další pilotování

V rámci pilotování nové pěší navigace se připravuje ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi plán rozmístění dalších obelisků a směrovek v oblasti Prahy 7, v okolí vstupů do stanic metra Palackého náměstí, Palmovka a Háje, a v neposlední řadě také pro pilotní trasu ze Staroměstského náměstí na holešovické výstaviště. Některé obelisky a směrovky by se v těchto lokalitách měly objevit ještě letos, osazení všech pilotních lokalit plánujeme během příštího roku tak, aby bylo možné od roku 2025 začít postupnou implementaci v celé Praze.

Foto: Sandra Sedlecká, ROPID

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: MHMP a ROPID

Leave a Reply

%d bloggers like this: