Praha chystá rekonstrukci tramvajové tratě Jičínská – Olšanské náměstí – Táboritská – Seifertova včetně uličního profilu

Rada hl. m. Prahy schválila zahájení přípravy rekonstrukce stávající tratě Jičínská – Olšanské náměstí – Táboritská – Seifertova včetně uličního profilu.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pro tuto stavbu zajistí projektovou dokumentaci, následné společné povolení, příští rok vysoutěží zhotovitele a stavbu také zrealizuje v koordinaci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK). Zahájení rekonstrukce tratě a uličního profilu v Jičínské, Táboritské a Seifertově ulici se předpokládá v roce 2025.

„Mimo rekonstrukcí tramvajové trati, vozovek a chodníků se budeme věnovat také implementaci modrozelené infrastruktury, což obnáší především důmyslné promyšlení umístění budoucí městské vegetace na tomto místě – nových stromů a hospodaření s dešťovou vodou,“ upřesňuje Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán.

„Tato investiční akce bude v celém rozsahu řešena společným povolením, které zajistí DPP. Zrekonstruujeme tramvajovou trať v celém úseku od křižovatky U Bulhara (až z Bolzanovy ulice) až po vjezd, resp. výjezd z OC Atrium Flora u křižovatky Jičínské a Lucemburské ulice. V rámci toho provedeme také optimalizaci poloh obou zastávek Viktoria Žižkov, které se přesunou blíže k náměstí Winstona Churchilla a zastávek Lipanská, které z oblouku na přechodu Seifertovy a Táboritské ulice přemístíme západněji k, resp. na Sladkovského náměstí. Současně s tím v úseku od Sladkovského náměstí až po křižovatku Jičínské a Lucemburské ulice provedeme také rekonstrukci souvisejícího uličního prostoru, tj. vozovek, chodníků, včetně úprav tělesa tratě, přeložek sítí či výsadby nového stromořadí. Nyní nás čeká projednání projektové dokumentace a následně získání společného povolení pro stavbu. Poté bude následovat veřejná zakázka na zhotovitele této investiční akce, její vyhlášení předpokládáme na v létě 2024. Samotné zahájení rekonstrukce předpokládáme v létě 2025, stavební práce potrvají zhruba jeden rok,“ uzavírá Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: DPP, vizualizace: edit! architects

Leave a Reply

%d bloggers like this: