Oprava tramvajové smyčky Bílá Hora zkomplikuje do září dopravu

Dopravní podnik hl. m. Prahy bude od pondělí 21. srpna 2023 dva týdny opravovat tramvajovou smyčku Bílá Hora a trať v úseku Malý Břevnov – Bílá Hora. Přípravné práce na místě začínají v neděli 20. srpna 2023.

Oprava tratě ovlivní provoz tramvajových linek č. 22, 25 a 97, ale také automobilovou dopravu, protože Karlovarská ulice bude ve směru do centra od křižovatky se Slánskou ulicí uzavřena.

V rámci opravy tramvajové infrastruktury v oblasti Bílé Hory DPP vymění kolejnice v samotné smyčce Bílá Hora a na trati v úseku Malý Břevnov – Bílá Hora. Kromě toho DPP na trati vyrovná pražce, podbije ji, vymění zákryt tratě, předláždí vjezd do a výjezd ze smyčky i včetně přilehlé části vozovky. Trať se v tomto úseku rekonstruovala naposledy v polovině 80. let, v roce 1996 na ní DPP provedl souvislou opravu a před 19 lety vyměnil opotřebené oblouky.

„Opotřebení kolejnic je v tomto úseku na horní hranici, proto trať jednoduše letos musíme opravit. Pokud bychom opravu byli nuceni z nejrůznějších důvodů odložit na příští rok, museli bychom velmi brzy zastavit provoz tramvají v úseku Vypich – Bílá Hora. Opravu jsme naplánovali ještě do období letních prázdnin tak, aby se zahájením školního roku nebyla na trati ani v Karlovarské ulici z naší strany žádná omezení. Opravou tratě se významně zvýší jízdní komfort v tomto úseku a zlepšení pocítí i řidiči aut při přejíždění kolejí u smyčky Bílá Hora,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodává: „Pro alespoň částečné zachování tramvajového provozu po Bílou Horu během opravy budeme tuto neděli v Bělohorské ulici u křižovatky s Haberfeldovou ulicí instalovat kolejový přejezd, čím zajistíme obsluhu oblasti alespoň linkou č. 25.“

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – OPRAVA TT BÍLÁ HORA

Přerušení provozu tramvají v úseku Vypich – Bílá Hora

Z důvodu přípravných a dokončovacích prací na opravě tramvajové tratě (instalace a deinstalace kolejového přejezdu v Bělohorské ulici u křižovatky s Haberfeldovou ulicí) bude od neděle 20. srpna od cca 4:30 do pondělí 21. srpna 2023 do cca 4:30 a v pondělí 4. září 2023 cca od 0:00 do 4:30 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vypich – Bílá Hora.

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 22, 25 a 97 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Vypich.

Náhradní autobusová doprava

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X25, v nočním provozu X97 v trase Vypich – Bílá Hora.

Přerušení provozu tramvají v obratišti Bílá Hora

Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od pondělí 21. srpna od cca 4:30 do neděle 3. září 2023 do cca 24:00 přerušen provoz tramvají v obratišti Bílá Hora.

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 22 a 97 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Vypich.

Změny zastávek tramvají

Pro tramvajovou linku č. 25 se zřizují zastávky Bílá Hora (nástupní a výstupní) v Bělohorské ulici u křižovatky s Haberfeldovou ulicí.

Náhradní autobusová doprava

V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X97 v trase Vypich – Bílá Hora.

Změny v provozu autobusů od pondělí 21. srpna do čtvrtka 31. srpna 2023

· Linka č. 164 bude rozdělena na dvě části:

– ve směru od Sobína, resp. Sídliště Řepy je zkrácena do zastávky Bílá Hora (výstupní a nástupní zastávka jsou v Čistovické ulici)

– ve směru od Malovanky je zkrácena do zastávky Petřiny·

Linka č. 168 bude zkrácena do trasy Nové Butovice – Staré náměstí.·

Linky č. 347 a 365 budou ze zastávky Jiviny vedeny přes zastávky Reinerova, Hlušičkova, Krematorium Motol, Motol, Nemocnice Motol a Šafránecká do výstupní zastávky Vypich (nástupní zastávka Kukulova).

Od 1. září do 3. září 2023 se pro linku č. 168 ruší nástupní a výstupní zastávka Bílá Hora ve Zličínské ulici. Výstupní zastávka je v těchto dnech v Bělohorské ulici, u křižovatky s Haberfeldovou ulicí, nástupní zastávka v Karlovarské ulici, v zastávce autobusové linky č. 347 směr Zličín.

Uzavření Karlovarské ulice směr centrum pro automobilovou dopravu

Během opravy tramvajové tratě v oblasti Bílé Hory od pondělí 21. srpna od cca 6:00 do čtvrtka 31. srpna 2023 do cca 20:00 bude Karlovarská ulice směr centrum od křižovatky se Slánskou ulicí uzavřena pro veškerou automobilovou dopravu.

Pro řidiče přijíždějící od Pražského okruhu, resp. dálnic D7, D6 a D5 se doporučuje nesjíždět na výjezdu Řepy, ale až Třebonice/Zličín, pokračovat Rozvadovskou spojkou a dále do svých cílů.Pro obyvatele Řep se doporučuje používat objízdnou trasu po Slánské a Plzeňské ulici.

„Naší prioritou je ochránit obyvatele Malého Břevnova před tranzitní dopravou. Proto na jednání s magistrátem hl. m. Prahy jsme požadovali instalaci nejen dopravního značení, ale také fyzických bariér, které znemožní vjezd tranzitní dopravě na příjezdu do Prahy do ulic Malého Břevnova,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu MČ Praha 6.

V průběhu rekonstrukce tramvajové tratě budou mít možnost jezdit auta směrem z centra na Karlovarskou. V opačném směru však bude nutné využít objízdných tras. Aby si řidiči svévolně nezkracovali cestu objížďkou přes Bílou Horu, budou v této oblasti umístěny tři zátarasy. První v ulici Kralupská, další na křížení ulic Karlovarská a K Mohyle a třetí bude na křížení ulic Karlovarská a Řepská. Značená objízdná trasa povede od křižovatky Pražského okruhu a dálnice D6 po Pražském okruhu a dále po Rozvadovské spojce. Místní obyvatelé budou moci z obytné zástavby směrem do centra vyjíždět ulicí Bubnova na Bělohorskou či ulicí Slezanů.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: DPP a MČ Praha 6

Leave a Reply

%d bloggers like this: