Dnešním dnem provází hlas Jana Vondráčka cestující i v autobusech pražského dopravního podniku

Herec a dabér Jan Vondráček se stal novým hlasem autobusů a tramvají Pražské integrované dopravy na základě výsledků hlasování veřejnosti v anketě, kterou v květnu a červnu 2022 zrealizoval DPP ve spolupráci s hl. m. Prahou, ROPIDem a IDSK.

V tramvajích pražského dopravního podniku zazněl hlas poprvé dne 9. ledna 2023. Od dnešního dne mohou Jana Vondráčka slyšet také cestující na všech autobusových linkách DPP.

Nyní začne postupné namlouvání a nahrávání největšího balíku více než 7 tisíc nahrávek autobusových zastávek ležících mimo území hl. m. Prahy a využívaných v rámci systému PID.

U ostatních autobusových dopravců budou na městských i příměstských linkách původní hlášení včetně zastávek na území Prahy nahrazována postupně, jak budou nahrávány jednotlivé skupiny mimopražských autobusových zastávek. A to podle konkrétních linek a dopravců tak, aby pokud možno na jednom spoji nedocházelo k míchání původních hlášení paní Dagmar Hazdrové a nových od Jana Vondráčka.

„Také veškerá hlášení pro městské autobusové linky obdobně jako tomu bylo u tramvají nechal DPP nejdříve jazykově zrevidovat lingvistkou a fonetičkou Veronikou Štěpánovou, pracující v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, která byla také členkou odborné komise v anketě na nový hlas autobusů a tramvají PID. Následně všechny nové nahrávky namluvené Janem Vondráčkem opět paní Štěpánová postupně pečlivě vyslechla a zkontrolovala jejich správnou výslovnost podle pravidel spisovné češtiny. Každá nahrávka se pak finálně čistí ve zvukovém studiu, a upravuje do stejné úrovně hlasitosti. Vzhledem k různým typům vozidel nasazovaných na městské autobusové linky bude DPP hlasitost provozních hlášení v následujících týdnech ještě postupně dolaďovat,“ uvedl DPP.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: