České dráhy jednaly s dodavateli a opravci vlaků, nyní se potýkají s problémy v plnění lhůt oprav

Setkání s názvem Den dodavatelů 2023 v sídle Českých drah shromáždilo dodavatele, opravce a výrobce, kteří spolupracují na výrobě, modernizaci a údržbě železničních kolejových vozidel, náhradních dílů a dalších činností v oblasti údržby vlaků.

Přestože má dopravce k dispozici vlastní rozsáhlou opravárenskou servisní základnu, úzce spolupracuje i s certifikovanými opravci a výrobci náhradních dílů. V současné době České dráhy provozují 3 410 lokomotiv, jednotek a osobních vozů. Během období 2024 až 2027 projde více než 2 000 z nich plánovanou periodickou údržbou vyššího stupně s očekávanými náklady ve výši 12 miliard Kč.

„S našimi partnery hodnotíme aktuální vývoj v oblasti údržby vozidel a prezentujeme jim výhled na nadcházející čtyři roky,“ komentuje Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis. „Ačkoliv je náš servisní tým vysoce kvalifikovaný a naše opravárenská základna prochází kvalitativní změnou – jen v letech 2024 až 2028 postavíme nové haly za více než 6 miliard korun –, jsme stále závislí na spolupráci s našimi dodavateli. V dnešní době vyžaduje údržba vozidel mnohem více než jen tradiční nástroje. Moderní diagnostika a sofistikované technologie se staly nezbytnými a očekáváme, že naši dodavatelé budou schopni splnit tyto nároky,“ dodává Michal Kraus.

České dráhy požadují od svých dodavatelů záruky, vysokou kvalitu odvedené práce a plnění termínů. Už od roku 2020 se nicméně dopravce potýká s problémy v plnění lhůt oprav ze strany některých opravců. Při porovnání letošního a loňského roku vzrostla průměrná délka opravné doby hnacích vozidel z 87 na 98 dnů, u osobních vozů se tato doba zvýšila z 35 na 48 dnů. Nepříznivý vývoj je patrný také u garančních závad. Odstavná doba u záručních oprav během prvních devíti měsíců letošního roku meziročně vzrostla o 573 dní.

„Kvalitativní stránka těchto oprav se může promítnout do spolehlivosti našich vozidel. Samozřejmě, naším hlavním cílem je minimalizovat dopady těchto problémů směrem k našim cestujícím. Se všemi dodavateli aktivně jednáme a v případech, kdy nám vznikl právní nárok, uplatňujeme smluvní pokuty,” uzavírá dnešní setkání s dodavateli Michal Kraus.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: České dráhy

Leave a Reply

%d bloggers like this: