RegioJet ohlásil růst počtu cestujících a hospodářské výsledky za první pololetí

Za první pololetí roku 2023 přepravily vlaky a autobusy RegioJet téměř 7,5 milionů cestujících, což v meziročním srovnání představuje 10 % nárůst.

Na všech svých vlakových linkách (závazkových i komerčních spojích v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku a Polsku) přepravil RegioJet 4,8 milionů cestujících, tedy o 11 % více než za stejné období v roce 2022. Žluté autobusy přepravily celkem 2,6 milionu cestujících, oproti předchozímu roku se jedná o 6 % nárůst.

Současně RegioJet dosáhl za první pololetí 2023 velmi pozitivních hospodářských výsledků. Celkové tržby za vlakovou část dosáhly 1,7 mld. Kč. Finanční ukazatel EBITDA dle IFRS standardů dosáhl úrovně 570 mil Kč. Celkové tržby za celý dopravní RegioJet Holding dosáhly 2,3 mld. Kč.

„Železniční doprava je vysoce perspektivním oborem našeho podnikání. Rostoucí počet cestujících během prvního pololetí nesporně svědčí o zvýšeném zájmu o veřejnou dopravu. Kromě posilování stávajících komerčních spojení a zlepšování služeb pro naše cestující budeme věnovat maximální úsilí novým mezinárodním projektům,” uvádí majitel společnosti RegioJet Radim Jančura.

Nejvíce rostly mezinárodní linky

Úspěch zaznamenala mezinárodní linka Praha-Brno-Vídeň-Budapešť, kde se za prvních osm měsíců letošního roku zvýšil počet cestujících o více než pětinu na 830 tisíc. Stabilně vysokého počtu přepravených cestujících dosahuje mezinárodní vlaková linka Praha-Ostrava-Košice, která meziročně vzrostla o 13 %. Značné oblibě se tato linka z Prahy přes Olomouc, Ostravsko, Žilinu a Vysoké Tatry do Košic těší jak během léta, tak v zimě, kdy ji velké množství cestujících využívá k dopravě do Tater. Ke 160 tisícům se vyšplhal počet přepravených cestujících od ledna do srpna letošního roku na mezinárodní noční lince Praha-Přemyšl. Linka se těší obsazenosti v obou směrech.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: RegioJet

Leave a Reply

%d bloggers like this: