DALŠÍ TRAMVAJ 14T SE PO MODERNIZACI VRACÍ DO PRAŽSKÝCH ULIC

Od čtvrtka 1. února 2018 je v provozu s cestujícími další opravený a zmodernizovaný vůz typu 14T, ev. č. 9134. Tímto krokem Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájil plynulou sériovou produkci modernizovaných vozů 14T. DPP provádí výměnu příčníků podvozků a modernizace exteriéru i interiéru vozů. Do roku 2020 DPP vrátí do provozu celkem 57 tramvají Škoda 14T, známých jako „Porsche“.
Všechny vozy tohoto typu byly odstaveny v srpnu 2014 na základě rozhodnutí Drážního úřadu, a to z důvodu praskání příčníků rámů podvozků, do doby provedení opravy. Následně byla připravovaná vhodná technologie opravy ke schválení Drážním úřadem a uplatnění pojistné události. V roce 2015 byla zpracovaná technická dokumentace k provedení opravy a výběr dodavatele nového konstrukčního dílu, včetně uzavření smlouvy na dodávky dílů. Představenstvo DPP schválilo v dubnu 2015 pilotní projekt na voze ev. č. 9148, na kterém byla provedena tzv. malá modernizace exteriéru a interiéru vozu. V srpnu 2015 byly zahájeny zkušební opravy vadných částí uchycení podvozků. Oprava jedné tramvaje trvala cca 3 měsíce včetně zaškolení pracovníků a kontroly svářečských prací.
Po zkušebním provozu a na základě pozitivních ohlasů cestující veřejnosti představenstvo schválilo v srpnu 2016 (od 22. vozu v pořadí) opravu příčníků včetně malé modernizace exteriéru i interiéru, a to po vzoru vozu ev. č. 9148. Změna interiéru výrazně zrychlila odbavení cestujících v zastávkách a zvýšila komfort pro cestující zejména změnou sedadel z podélné pozice (lavice) na příčné.
Pro plynulé rozběhnutí projektu bylo nutné zahájit poptávková řízení na nákup materiálu náhradních dílů, tvorbu technické dokumentace pro schvalovací proces Drážním úřadem a následně zajistit smlouvy s jednotlivými dodavateli. Opravený vůz ev. č. 9134, z mateřské vozovny Kobylisy, mohou cestující nyní vídat na lince č. 17.
„V letošním roce bude navráceno do provozu celkem 15 těchto vozů. V dalších letech budou plynule prováděny opravy a modernizace s ukončením v roce 2020,“ říká technický ředitel DPP Jan Šurovský.
Vůz Škoda 14T ev.č.9134 zasáhl do provozu s cestujícími dne 1.2.2018.
Prvním takto modernizovaným vozem je ev.č. 9148.
Tehdy ještě motolský vůz Škoda 14T ev.č.9148 před modernizací.

Pátek, 2. únor 2018 / Autor: TZ DP Praha, Foto: Dopraváček a Jakub Matějka

FOTOGALERIE

FACEBOOK

NADAČNÍ FOND

PARTNEŘI

TOPlist