Plán veřejné dopravy v Praze:

udržení vysokého podílu veřejné dopravy, nové tramvajové tratě či posílení železnice

Rada hlavního města Prahy schválila dne 30. 8. 2018 Dopravní plán hlavního města Prahy na roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2022, který nastiňuje plán rozvoje veřejné dopravy hlavního města v následujících pěti letech. Dokument zpracovala organizace ROPID a uvádí předpokládaná dopravní opatření, jejichž realizace bude nutná k udržení kvalitních služeb Pražské integrované dopravy pro obyvatele Prahy a limity dopravní infrastruktury, na něž rozvoj naráží.
Plány dopravní obslužnosti zpracovává každý kraj na základě zákonné povinnosti. Praha má tento dokument v sadě svých koncepčních dokumentů. Navazuje především na aktuálně zpracovávaný Plán udržitelné mobility Prahy a okolí.
„Hlavní město se dynamicky rozvíjí, tomu musí odpovídat i rozvoj dopravy. Veřejná doprava v Praze se po kvalitativní stránce v evropském srovnání drží na předních příčkách a je naším cílem tento stav udržet. Proto musíme stavět metro, budovat tramvajové tratě, zkvalitňovat železnici, modernizovat přestupní body a rozvíjet servis pro cestující. Chci poděkovat organizaci ROPID, která má rozvoj veřejné dopravy v hlavním městě na starosti, za přípravu nového Dopravního plánu, v němž jsou všechny důležité kroky k udržení kvality veřejné dopravy na jednom místě,“ uvádí náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.
Dopravní plán skutečně představuje komplexní pohled na stav veřejné dopravy v Praze a její rozvoj. V úvodu uvádí všechny výchozí podmínky, které plánování dopravy přímo ovlivňují. Praha je totiž složitou urbanistickou strukturou, v níž žije přes 10 % celé České republiky a budování dopravního systému pro takto velký počet lidí je samozřejmě velkou zodpovědností. Praha má na vnitřních cestách (tj. cesty jen po území města) ve srovnání s jinými světovými metropolemi velmi uspokojivý tzv. modal split – 80 % všech cest je uskutečňováno udržitelnými druhy dopravy, tedy veřejnou dopravou (47 %), pěšky, na kole nebo jejich kombinací. Zbylých 20 % cest se odehrává v automobilech, v nichž sedí průměrně 1,3 osoby.
Dokument klade důraz na rozvoj páteřní kolejové dopravy, což je princip zakotvený též ve vznikajícím Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Shrnuje tedy potřebná infrastrukturní opatření na železnici, v metru i tramvajové dopravě, která sice představují často velmi nákladné projekty, ale s největší pravděpodobností se jim Praha nevyhne. Koneckonců většina z nich je již v různých fázích příprav. Rozvoj autobusových linek je pak v Dopravním plánu řešen ve vztahu zejména k rozvíjející se bytové výstavbě v okrajových částech města.
„Pražská integrovaná doprava se v poslední době významně rozvíjí, což souvisí s integrací veřejné dopravy ve Středočeském kraji, kterou řeší naše partnerská organizace IDSK. I s ohledem na toto musíme pražskou veřejnou dopravu udržovat v perfektní kondici, neboť počty obyvatel Středočeského kraje dojíždějících do Prahy jsou velké. Věřím, že nám k tomu pomůže i tento Dopravní plán, v němž obyvatelé Prahy najdou vše, na čem v organizaci ROPID pracujeme s cílem mít v Praze kvalitní veřejnou dopravu,“ říká k nově schválenému dokumentu ředitel ROPID Petr Tomčík.

Reklama

Reklama

Středa, 5. září 2018 / Dopraváček, Zdroj: ROPID

Reklama

FOTOGALERIE

FACEBOOK

NADAČNÍ FOND

PARTNEŘI

TOPlist