Tramvajová trať ve Vinohradské ulici byla po rekonstrukci slavnostně zprovozněna

V pátek 28. června 2019 byla krátce před polednem slavnostně uvedena do provozu tramvajová trať ve Vinohradské ulici v délce téměř 2 km. Její druhá etapa rekonstrukce byla zahájena v březnu letošního roku a ukončena byla téměř o dva týdny dříve. Do své pravidelné trasy se tak tramvajová linka číslo 11 vrátila přibližně od 15.00 hodin.  Provoz linky č. 13 bude obnoven od soboty 29. června 2019. Ve vyloučeném úseku I. P. Pavlova – Muzeum – Flora  mohli cestující během výluky využívat náhradní autobusovou dopravu X11.

Kromě klasických úprav jako nový kolejový svršek i spodek, odvodnění, trolejové vedení, dráhové kabely, dopravní značení, bezbariérové přechody pro chodce, vybavené signálními a varovnými pásy, apod., byly v koordinaci se stavbou provedeny dílčí úpravy na zařízeních správců sítí.

Velmi mě těší, že můžeme oznámit dřívější ukončení stavebních prací na této dopravní komunikaci. Díky operativnímu přístupu ze strany zhotovitele, projektanta, technického dozoru, i samotného Dopravního podniku, celá rekonstrukce proběhla bez komplikací,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch.

„Rekonstrukce tramvajové trati se mimo jiné zaměřila na odvodnění, trolejové vedení, dráhové kabely či dopravní značení. Díky ní jsou nyní k dispozici i nové bezbariérové přechody pro chodce, vybavené signálními a varovnými pásy. Snažili jsme se, aby doba realizace byla pokud možno co nejkratší, aniž by se to ale projevilo na kvalitě finálních úprav, což se nám opravdu podařilo,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu a předseda dozorčí rady DPP.

V úseku mezi Škrétovou a Sudoměřskou ulicí jsou celkem 4 tramvajové zastávky – Italská, Vinohradská tržnice, Jiřího z Poděbrad a Radhošťská. Konečnou podobu má zatím pouze zastávka Italská ve směru do centra, nově s nástupním ostrůvkem. Tento ostrůvek je vybaven zábradlím s vodící funkcí pro nevidomé a slabozraké. Všechny ostatní zastávky jsou prozatím provizorní. Definitivní podoba zastávek bude realizována v budoucnu akcí Investičního odboru Magistrátu hlavního města Prahy.

V konečné podobě trati byly použity antivibrační rohože, v celém rozsahu jsou také žlábkové kolejnice NT1 s tlumícími a izolačními prvky (pryžové bokovnice).

Základní údaje:

  • Úsek stavby: Španělská – Sudoměřská
  • Místo stavby: Praha 2 a 3
  • Katastrální území: Vinohrady a Žižkov
  • Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.,
  • Příkazník (TDI stavby): Inženýring dopravních staveb, a. s.,
  • Zhotovitel stavby: Společnost RTT Vinohradská, STRABAG Rail, a. s. – EUROVIA CS, a. s.
  • Správce společnosti STRABAG Rail, a. s.,
  • Projektant: Metroprojekt Praha, a. s.,
  • Termíny realizace: 9. 3. 2019 – 28. 6. 2019
  • Předpokládané celkové náklady předmětného úseku: cca 190 mil. Kč

DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: