Scania boduje s elektrickými vozidly, 75 jich dodá společnosti ASKO v Norsku

V následujících třech letech Scania dodá společnosti ASKO až 75 elektrických nákladních vozidel. Cílem společnosti je mít do roku 2026 flotilu nákladních vozidel, které neprodukují žádné emise.

Již začátkem tohoto roku nasadila společnost ASKO do provozu čtyři nákladní vozidla Scania s pohonem na vodíkové palivové články a v únoru rozšířili svůj vozový park o další dvě elektrická nákladní vozidla pro rozvoz zboží.

„Je velmi potěšující, že pokrokové společnosti nyní podnikají konkrétní kroky ve snaze odklonit se od těžkých nákladních vozidel vyznačujících se vysokými emisemi uhlíku,“ uvádí Henrik Henriksson, prezident a generální ředitel společnosti Scania. „Společnost ASKO tímto činí přesně ten druh závazku, který je potřebný k dosažení cíle stanoveného v Pařížské dohodě, jímž je omezení globálního oteplování nejlépe na úroveň nepřekračující 1,5 °C.“

Scania nedávno představila své schválené cíle založené na současném výzkumu (Science Based Targets), které zahrnují nejen výrazné snížení vlastních emisí uhlíku, ale také jasný kvantifikovaný záměr zajistit snížení emisí i u svých zákazníků. „Dohoda se společností ASKO je hmatatelným příkladem toho, jak spolupracujeme se zákazníky na přechodu směrem k řešením udržitelné dopravy,“ říká Henriksson

V příštích letech se očekává, že technologie akumulátorů budou dále vylepšovány a výsledkem bude delší dojezd bez nutnosti zvýšení hmotnosti. Výroba elektrických akumulátorových nákladních vozidel doplňuje výrobu elektrických akumulátorových autobusů a rozšiřuje portfolio hybridních elektrických nákladních vozidel a autobusů, které se již vyrábějí.

Společnost Scania je tak plně připravena uspokojit rostoucí poptávku po těžkých vozidlech s pohonem na elektřinu a obnovitelná paliva.

Scania

Leave a Reply

%d bloggers like this: