OBRAZEM: V Praze se otevřela nová železniční stanice Praha-Zahradní Město

V Praze na Zahradním Městě se dnes otevřela cestujícím nová železniční stanice. Slavnostního otevření se zúčastnili premiér Andrej Babiš a ministr dopravy Karel Havlíček. Stanice je součástí nově vybudovaného přestupního terminálu.

Nová stanice na Zahradním Městě se stejně jako zastávka Praha-Eden nachází na traťové přeložce, kterou Správa železnic vybudovala v rámci modernizace úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n. Vlaky zde nyní mohou využívat kapacitnější čtyřkolejnou trať. Přínosem je rovněž zkrácení trasy o 232 metrů a traťová rychlost až 120 km/h, což se pozitivně projeví na zkrácení jízdních dob vlaků.

Modernizace trati umožní v budoucnu také zkrácení intervalů na lince S9, která už dnes jezdí v hlavních časech každých 15 minut. Význam této trati ještě zvýší připravované zavedení nové tangenciální linky S61 z Vršovic do Běchovic cca v roce 2024.

Samotná stanice Praha-Zahradní Město se nachází v místě křížení s rozšířenou Průběžnou ulicí. Tvoří ji dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště, přístup na ně zajišťují schody, výtahy a eskalátory. Ty propojují celý terminál, jehož součástí jsou i zastávky tramvají a autobusů v podjezdu. Zde mají cestující k dispozici rovněž čekárnu a odbavovací prostory.

Slavnostního předání stanice veřejnosti se zúčastnili premiér Andrej Babiš a ministr dopravy Karel Havlíček

Současně se zprovozněním nového vlakového nádraží jsou v podjezdu přímo pod vlakovými nástupišti zřízeny nové zastávky Nádraží Zahradní Město pro tramvaje i autobusy, které slouží k zajištění co nejkratšího přestupu mezi vlakem a MHD. Zároveň došlo k prodloužení spojů páteřní linky 22, které byly dosud ukončeny v obratišti Radošovická, do nového tramvajového obratiště Zahradní Město. Díky tomu jedou ze Zahradního Města do centra nově všechny spoje linky 22 ve špičkovém intervalu 4 minuty. Kromě linky 22 se ze Zahradního Města dostanete do oblasti Prahy 3 nebo 10 také linkou 26. Současně s těmito změnami je prodloužena linka 4 o úsek Čechovo náměstí – Kubánské náměstí a noční linka 99 je zkrácena o úsek Zahradní Město – Nádraží Hostivař.

Výstavbu tzv. Koridoru Hostivař zahájila Správa železnic v květnu 2018. Kompletní rekonstrukcí prošla stanice Praha-Vršovice, která byla rozšířena o nové nástupiště č. 4. Bezbariérový přístup je zajištěn šikmými chodníky. Kromě výstavby nové stanice a zastávky je třeba zmínit rekonstrukci devíti stávajících a výstavbu jednoho nového mostního objektu. Ve stanicích Praha-Vršovice a Praha-Zahradní Město bylo současně vybudováno nové zabezpečovací zařízení. „Jako zajímavost lze uvést, že ze stavby bylo odvezeno téměř půl milionu tun materiálu, v drtivé většině zeminy a kamenné sutě. K tomu se využilo kromě 1 580 nákladních aut také 640 vlaků,“ přibližuje rozsah stavebních úprav Jiří Svoboda.

Celkové investiční náklady akce s názvem Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n. činí 5 361 916 009 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Míra podpory EU z programu CEF je 82,14 % ze způsobilých nákladů, maximální výše dotace představuje částku 110 309 931,07 eur, tedy zhruba 3 065 733 604 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zhotovitelem stavby je společnost MTS + SwieR + SMP – Hostivař II, kterou tvoří Metrostav (vedoucí společník), Swietelsky Rail CZ a SMP CZ.

Stavba nové železniční stanice Praha-Zahradní Město (2019/2020):

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: Správa železnic a ROPID

Leave a Reply

%d bloggers like this: