DPP vysoutěžil ve veřejné zakázce zhotovitele nové vozovny Hloubětín

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vysoutěžil v nadlimitní veřejné zakázce zhotovitele nové vozovny Hloubětín a v těchto dnech s nimi podepsal smlouvu. Postaví ji firmy VCES z francouzské skupiny Bouygues Construction a Chládek & Tintěra ve sdružení „Společnost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubětín“, které v tendru nabídlo nejnižší cenu 1,354 miliardy korun, o necelých 246 milionů korun méně, než předpokládal projekt. DPP v tendru obdržel nabídky od sedmi subjektů. Výstavba nové vozovny Hloubětín potrvá dva roky a necelé dva měsíce, DPP ji plánuje zahájit letos v první polovině září.

Hlavní částí stavby nové vozovny Hloubětín bude nová hala, která bude mít dvě části – deponovací s kapacitou až 61 článkových tramvají délky až 32 metrů (odpovídající typu 15T) a opravárenskou se šesti stanovišti s kapacitou až 12 vozidel. DPP ji vybaví nejnovější technologií pro údržbu nízkopodlažních tramvají. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zmenší prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení. DPP bude v nové vozovně využívat moderní úsporné technologie s nižší spotřebou energie a šetrnější k životnímu prostředí. Část střechy haly bude osázena fotovoltaickými panely, které budou elektrickou energií zásobovat areál vozovny včetně klimatizace haly. Dešťovou vodu bude DPP sbírat a využívat na mytí tramvají, na vytápění areálu bude používat úsporná tepelná čerpadla a sálavé panely, osvětlení haly bude pouze na bázi LED technologie.

Kromě nové haly DPP v areálu vozovny Hloubětín postaví další dvě budovy pro dva podnikové provozy, konkrétně pro Vrchní stavbu DPP, která v Praze realizuje údržbu, opravy a rekonstrukce tramvajových tratí, a také pro Vnitropodnikovou dopravu, která zde bude mít servisní zázemí pro nákladní a speciální automobily DPP. Přestavbou projdou také komunikace, odstavné a parkovací plochy či plochy zeleně. Celá stavba nové vozovny Hloubětín je rozdělena do čtyř základních etap. V první DPP postavil nové energocentrum, které uvedl do provozu na začátku října loňského roku a letos v září na to naváže realizací dalších etap.

„Podařilo se nám úspěšně vysoutěžit zakázku na další velkou, pro nás a tramvajovou dopravu v Praze velmi významnou stavbu. Postavíme úplně novou moderní vozovnu, která bude svým vybavením odpovídat požadavkům a potřebám 21. století. Významně tím zlepšíme nejen pracovní prostředí pro řadu našich zaměstnanců, ale také podmínky pro odstavování tramvají, zvýšíme kapacity pro jejich údržbu, což se v konečném důsledku promítne do zlepšení pražské MHD. Těší mě v této nelehké době zájem stavebních společností. I to je důkazem, že DPP je silným, stabilním a respektovaným partnerem a investorem. Samotná výstavba nové vozovny Hloubětín by měla trvat 773 dnů, její zprovoznění očekáváme ve druhé polovině října 2024. Předpokládané celkové náklady na výstavbu celé vozovny Hloubětín jsou téměř 1,9 miliardy korun, což zahrnuje už zrealizované práce, jako je příprava projektu, bourání staré deponovací haly, odvoz sutin a výstavba první etapy, tj. nového energocentra. Jaký bude nakonec konečný účet bude záležet na vývoji inflace v dalších měsících,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

(Zleva doprava): Zdeněk Pokorný, generální ředitel společnosti VCES a Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP si předávají podepsané smlouvy na výstavbu nové vozovny Hloubětín.
Autor fotografie: DPP – Zdeněk Bek.

Zdroj: DPP, autor vizualizací: Metroprojekt

Leave a Reply

%d