Správa železnic hledá projektanta pro vysokorychlostní trať v Praze

Správa železnic vyhlásila další veřejnou zakázku na dodavatele dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro novou síť vysokorychlostních tratí. Projektant připraví technický návrh v pořadí již osmého úseku sítě, a to mezi pražskými Vršovicemi a Běchovicemi.

Vysokorychlostní trať (VRT) na území hlavního města je součástí připravovaného ramene RS 1 Praha – Brno – Ostrava. Na úsek s pracovním názvem VRT Praha naváže již projektovaná trať v Polabí, kterou budou v budoucnu využívat také vlaky ve směru na Pardubice, Hradec Králové nebo Wrocłav. Dodavatel kromě DÚR zpracuje také dokumentaci pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí EIA, digitální model VRT Praha ve standardu BIM a návrh spolehlivosti a bezpečnosti trati v souladu se systémem RAMS. Součástí zakázky je rovněž návrh čtvrté traťové koleje mezi stanicemi Praha-Libeň – Praha-Běchovice a zázemí pro údržbu vysokorychlostních souprav ve Strašnicích.

Správa železnic vyhlásila zadávací řízení podle inovativní metody Best Value. Její principy jsou aplikovány v průběhu celé soutěže, včetně hodnocení nabídek. Cílem tohoto přístupu je nalezení kvalitního, samostatného a invenčního dodavatele, který se vypořádá se složitým prostředím městské zástavby.

VRT Praha navýší kapacitu železnice v hlavním městě. Navržena bude jako dvoukolejná trať vybavená evropským zabezpečovačem ETCS. Rychlost vlaků se v tomto úseku bude pohybovat mezi 160 až 240 km/h. Dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí předpokládá Správa železnic v roce 2025, zahájení stavby pak v roce 2029.

Zdroj: Správa železnic, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: